Sedinta ordinara in data de 17.12.2016, ora 14,00

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 17.12.2015, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

  I. a) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 29 octombrie 2015;

Proces verbal sedinta din 29.10.2015

      b) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 19 noiembrie 2015.

Proces verbal sedinta din 19.11.2015

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind modificarea anexei nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.32 din 29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiect de hotarare modificare organigrama DJEP

Rapoarte Comisii

b) privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de  Intervenție (D.A.L.I.)  și a principalilor indicatori tehnico-economici  la obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 306 B Km 0+600-Km 3+700”;

Proiect Hotarare aprobare D.A.L.I.„Reabilitare DJ 306 B Km 0+600-Km 3+700”

Rapoarte Comisii

c) privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 64/18.09.2014 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu orașul Amara în vederea realizării în comun a proiectului ”Staţie de epurare și colector de evacuare spre emisar în orașul Amara, județul Ialomița”;

Proiect de hotarâre asociere oraș Amara

Rapoarte Comisii

d) privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015;

    Proiect de hotarare rectificare buget Spital Județean de Urgenta Slobozia        

Rapoarte Comisii

e) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Ialomița

Rapoarte Comisii

f) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV (preliminat), anul 2015;

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al județului Ialomița

Rapoarte Comisii

g) privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2016;

Proiect de hotarare privind stabilire taxe si tarife din competenta CJI pentru 2016

Rapoarte Comisii

h) privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2016 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor;

Proiect de hotatare privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa

Rapoarte Comisii

i) privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2016;

Proiect Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar Camin Balaciu

Rapoarte Comisii

j) privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2016;

Proiect de hotatare privind costul mediu lunar la CAMS Fierbinti

Rapoarte Comisii

k) privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016;

Proiect de hotatare privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole

Rapoarte Comisii

l) privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2016;

Proiect de hotatare privind stabilire pret mediu obtinute de pe pajisti

Rapoarte Comisii

m) privind  aprobarea eliberării licenţelor de traseu operatorului de transport  rutier S.C. CIRIL COM S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale;

Proiect de hotatare eliberare licente traseu

Rapoarte Comisii

n) privind desemnarea componenţei Consiliului de administraţie al Muzeului Agriculturii Slobozia;

Proiect de hotatare privind desemnarea componentei Consiliului de Administratie al Muzeului Agriculturii

Rapoarte Comisii

o) privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa.

Proiect de hotatare privind stabilire consum carburant

Rapoarte Comisii

 

 

Şedinţa este publică.

 

 

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU