Sedinta ordinara in data de 21.04.2016, ora 14,30

Comunicate, transparență decizională

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 21.04.2016, ora 14,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 23.03.2016;

Proces verbal sedinta 23.03.2016

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu ” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 Proiect hotărâre aprobare organigrama Biblioteca Judeteana

Rpoarte Comisii

b) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect hotarare aprobare organigrama Centrul Cultural

Rapoarte Comisii

c) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect hotarare aprobare organigrama Centrul de Conservare

Rapoarte Comisii

d) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect hotarare aprobare organigrama Muzeul Judetean Ialomita

Rapoarte Comisii

e) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Agriculturii Slobozia, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect hotarare aprobare organigrama Muzeul Agriculturii

Rapoarte Comisii

f) privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg;

Proiect hotarare aprobare organigrama Centrul Fierbinti Targ

Rapoarte Comisii

g) privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

Proiect hotarare aprobare organigrama Camera Agricola

Rapoarte Comisii

h) privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa ;

Proiect hotarare aprobare organigrama DJEP Ialomita

Rapoarte Comisii

i) privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2015;

Proiect hotarare apobare cont anual de executie 2015

Rapoarte Comisii

j) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la  trimestrul I, anul 2016;

Proiect hotarare aprobare executie buget trim I , 2016

Rapoarte Comisii

k) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;

Proiect hotarare rectificare buget general 2016

Rapoarte Comisii

l) privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016;

Proiect hotarare rectificare buget spital judetean

Rapoarte Comisii

m) privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2015 – 2016;

Proiect hotarare acordare burse sociale

Rapoarte Comisii

n) privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia;

Proiect hotarare aprobare componenta CATU

Rapoarte Comisii

o) privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 59/18.09.2014, cu modificările ulterioare;

Proiect hotarare modificare HCJI nr. 59

Rapoarte Comisii

    p) privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa;

Proiect hotarare reevaluare active fixe

Rapoarte Comisii

q) privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită.

Proiect hotărâre aprobare Master Plan

Rapoarte Comisii

  III. Diverse

 

Suplimentare ordine de zi cu următorul proiect de hotărâre:

 Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la proiectul ”Cunoaște-ți țara”. 

 

Şedinţa este publică.

 

VICEPREŞEDINTE,

 Ştefan MUŞOIU