Ședinţă ordinară în data de 29.10.2015, ora 16,30

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29.10.2015, ora 16,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

  I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 25 septembrie 2015;

         Proces verbal sedinta 25.09.2015

 

  II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a)privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2015;

Proiect hotarare executie buget

Raport proiect hotatare executie buget

Expunere de motive

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Rapoarte comisii de specialitate

b) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

Proiect hotărâre

Expunere de motive

Raport comun DBF și DISP

Anexa

Rapoarte comisii de specialitate

c) privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de  Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015;

Proiect de hotarâre

Raport proiect hotărâre

Expunere de motive

Anexa

Hotărâre Consiliul de Administrație Spital

Rapoarte comisii de specialitate

d) privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru  aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa;

Proiect de hotărâre

Raport DBF

Expunere de motive

 Anexa 1

Anexa 1 a

Anexa 1b

Anexa 1c

Aviz ANFP

Rapoarte comisii de specialitate

e) privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului şcolar 2015 – 2016;

Proiect de hotărâre

 Expunere de motive

Raport comun DBF și DCO

Adresa Liceul Tehnologic

Rapoarte comisii de specialitate

f) privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 27.08.2015 privind aprobarea creșterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul Consiliului Județean Ialomiţa și în instituțiile subordonate;

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport comun DBF și DCO

 Raport DBF și DISP

Rapoarte comisii de specialitate

g) privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 aferent proiectului “Eficientizarea activității autorităților administrației publice locale din județul Ialomița prin implementarea unei soluții e-guvernare performante” COD SMIS  CSNR – 48391;

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport Direcția de Investiții și Servicii Publice

Adresa Ministerul pentru Societate Informațională

Nota UIP

Rapoarte comisii de specialitate

h) privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită;

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport DISP

Anexa

Anunț de intenție

Rapoarte comisii de specialitate

i) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 84/25.09.2015;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DISP

Rapoarte comisii de specialitate

j) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 85/25.09.2015.

 Proiect de hotarare

 Expunere de motive

 Raport DISP

 Adresa Consiliul județean Călărași

Rapoarte Comisii de specialitate

 

            III. Diverse

            - solicitarea SC Radio Campus SRL Slobozia privind adoptarea unor măsuri cu privire la contractul de închiriere al spaţiului din incinta Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.

             Adresa Radio Campus

 

Propunere suplimentare ordine de zi:

Proiect hotărâre achiziţie servicii juridice spital

Expunere de motive

Raport la proiect de hotărâre

Adresa Spital Judeţean de Urgentă

 

Şedinţa este publică.

categoria articolului 

Comunicate, transparență decizională