Situații financiare 2018 - trimestrul III

Bilanţ 30.09.2018

Cont de rezultat patrimonial

  Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03) 30.09.2018

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04) 30.09.2018

Disponibil cu destinatie specială - 30.09.2018

Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare 30.09.2018

Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 30.09.2018

Plati restante 30.09.2018

Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala 30.09.2018

Buget local - venituri - 30.09.2018

Buget local - cheltuieli - 30.09.2018

Buget local - detaliere cheltuieli - 30.09.2018 

Buget fonduri externe nerambursabile - Cheltuieli - 30.09.2018

Buget fonduri externe nerambursabile - Detalierea cheltuielilor - 30.09.2018

Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Venituri - 30.09.2018

Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cheltuieli - 30.09.2018

Buget activitati finanțate integrat din venituri proprii - detalierea cheltuielilor 30.09.2018

Buget integral venituri proprii - venituri 30.09.2018

Buget integral venituri proprii cheltuieli - 30.09.2018

Buget integral venituri proprii - detalierea cheltuiellor - 30.09.2018

Buget venituri proprii si subvenții - 30.09.2018

Buget venituri proprii si subventii - cheltuieli -30.09.2018

Buget venituri proprii si subvenții - detalierea cheltuielilor 30.09.2018 
 

categoria articolului 

situații financiare, 2018