În spiritul legalității și al transparenței

Comunicate, 2014


În legătură cu apariţia unor informaţii trunchiate despre faza de administrare a actelor premergătoare care privesc o cercetare efectuată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia referitoare la modernizarea DJ201A, Consiliul Judeţean Ialomiţa face următoarele precizări:

  • în deplinul respect al legii şi al procedurilor aferente cercetărilor dintr-un dosar penal, Consiliul Judeţean Ialomiţa a răspuns fără echivoc la adresa nr.230030/10.06.2013, a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Ialomiţa, Serviciul de Investigaţii Criminale şi a transmis documentele solicitate de acest serviciu;
  • a sprijinit cercetarea desfăşurată până acum, ori de câte ori a fost solicitat, întrucât înţelege să slujească interesul public şi aflarea adevărului, să apere prestigiul autorităţii pe care o reprezintă;
  • încercarea unora de a aduce în spaţiul public informaţii insuficient documentate sau obţinute în afara prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, nu este decât o formă de imixtiune şi presiune pentru activitatea autorităţilor de cercetare penală şi de lezare a prestigiului Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a mediului local de afaceri;
  • suntem adepţii promovării principiului transparenţei în activitatea administraţiei publice judeţene, în condiţii de deplină legalitate, fără compromisuri şi cu tratament egal pentru orice mijloc de informare în masă;
  • contăm pe onestitatea şi deontologia profesională a reprezentanţilor mediei locale care trebuie să înţeleagă faptul că informaţiile dintr-un dosar aflat în faza de cercetare nu au caracter public şi, ar fi de preferat să aştepte rezoluţia finală, fără comentarii inutile şi tendenţioase.

 

COMPARTIMENTUL MASS-MEDIA