VETERANII – EROII FĂRĂ VÂRSTĂ

Comunicate

 

 

Reîntâlnirea cu veteranii județului Ialomița poate fi considerată ca o adevărată pagină de epopee, fiecare în parte și toți laolaltă fiind repere istorice de netăgăduit şi valenţe semnificative, pilduitoare pentru prezent și viitor.

Anul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri a fost, mai mult ca niciodată, un extraordinar prilej de pioasă recunoștință, omagiu și profund respect pentru veteranii de război, oameni care au dobândit această calitate prin luptă, curaj şi eroism duse până la limita jertfei,pentru înfăptuirea idealurilor sacre ale poporului român.

Județul Ialomița și-a propus în programul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri mai multe acțiuni care să evidențieze participarea și contribuția locuitorilor acestor meleaguri la evenimentele istorice care au fundamentat tezaurul gloriei străbune, să le readucă în memoria colectivă și afectivă spre a fi cunoscute și recunoscute cu întreaga lor încărcătură de eroism, demnitate și putere de sacrificiu, să contribuie la venerarea și celebrarea trecutului glorios ca pildă stimulatoare pentru generațiile viitoare!

Consiliul Județean Ialomița a adoptat hotărârea nr. 137/28.11.2018, prin care s-au  acordat, din bugetul județului Ialomița, premii cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri  veteranilor de război cu domiciliul pe raza judeţului, în cuantum de 1.000 de lei/net/persoană.

Îndeplinind responsabilitatea aplicării acestei hotărâri, domnul VICTOR MORARU, președintele  Consiliului Județean Ialomița a fost, în zilele de 12 și 14 decembrie 2018, la domiciliul veteranilor de război din zona Fetești – Țăndărei, pentru a le înmâna premiul hotărât de plenul deliberativ, o distincție de onoare și câte un exemplar din lucrarea ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, unde s-au regăsit cu emoție și veteranii vizitați.

Pentru că merită cu prisosință recunoștința noastră, publicăm lista veteranilor omagiați din zona Fetești - Țăndărei: Turturică Gheorghe ( 97 ani), Popescu Victor ( 97 ani), Vasilescu Virgiliu (99 ani), Nicolae Mihai ( 95 ani), Dăneasa Constantin ( 93 ani), Parnavel Andrei ( 106 ani), toți din Fetești, Miricioiu Gheorghe ( 96 ani) și Dragomir Aristide  ( 98 ani), din comuna Mihail Kogălniceanu, Buterez Nicolae ( 96 ani), din satul Luciu, comuna Gura Ialomiței, Olteanu Gheorghe ( 96 ani), din satul Progresu, comuna Făcăeni, Constantin Nicolae (97 ani), Haraba Teodor ( 95 ani) și Tudor Anton ( 96 ani), din comuna Bordușani.

Domnul VICTOR MORARU, președintele  Consiliului Județean Ialomița, a fost însoțit de reprezentanții autorităților administrație publice locale: Gafițoi Sorin, primar și Laurențiu Șonchereche, viceprimar, la Fetești, Dinu Alexandru, primar al comunei  Mihail Kogălniceanu, Lambru Cristinel Constantin, primar al comunei  Gura Ialomiței, Nuți Roșu, primar și Florea Vasile, viceprimar,  comuna Făcăeni și Marin Vasile-Bobocel, primar al comunei Bordușani.

Întâlnirile cu veteranii de război au avut o încărcătură emoțională aparte, greu de cuprins în cuvinte!

Te impresionează luciditatea vorbelor, privirile cu lacrimi împietrite, o vitalitate pe care la vârsta senectuții e greu să ți-o imaginezi, seninătatea cu care își acceptă destinul, deși în spatele lui se ascund drame și sacrificii enorme, lecţii de supravieţuire și curaj ostășesc care trece dincolo de limitele înțelegerii noastre, credința nestrămutată că, dacă ei au supraviețuit războiului, aceasta s-a întâmplat pentru că  Dumnezeu i-a avut în pază și i-a iubit!

Gândurile sunt răvășitoare! Poate că uneori vor să uite trecutul, dar amintirile trăiesc vii într-o memorie captivă în alt timp! Provocarea la amintiri îi transformă pe veterani la o”rafală” de povestiri incredibile, spre de a reda istoriei și generațiilor viitoare faptele care nu au încăput în cărțile de istorie, cu sinceritate, cu demnitate și respect, cu un fior patriotic dincolo de orice conveniențe!

La vârste venerabile, veteranii rămân eroii fără vârstă din prima linie de front a vieții, modele umane și pilde istorice vii!        

Pentru tot ceea ce ați făcut, respect, onoare și Dumnezeu să vă aibă în grijă, eroii noștri veterani!

 

                                                                                                             PURTĂTOR DE CUVÂNT

                                                                                                               ILIE CIOACĂ