Ziua Dunării (2014)

 

Dunărea şi afluenţii săi formează unul dintre cele mai importante sisteme acvatice din Europa, jucând un rol crucial în dezvoltarea politică, socio-economică şi culturală a Europei Centrale şi de Sud-est. România deţine cea mai mare suprafaţă din bazinul Dunării (27%), iar cei 1.076 km. care străbat teritoriul ţării noastre reprezintă 37,7% din lungimea fluviului.

În anul 2004, Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea a decis ca ziua de 29 iunie să fie „Ziua Dunării” pentru toate ţările situate în bazinul acestui fluviu unic în Europa, marcând astfel, dorinţa comună a statelor membre de a-şi uni eforturile pentru sprijinirea protejării şi utilizării durabile a Dunării. România a devenit stat membru al acestei Comisii în anul 1995.

Într-un asemnea context, CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, având ca parteneri Autoritatea Navală Română, Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomiţa, SC Transport Trade Services SA Bucureşti, primăriile Feteşti, Stelnica, Borduşani şi Giurgeni, precum şi Poliţia de Frontieră Feteşti, a organizat în ziua de 28.06.2014, la Feteşti, o manifestare dedicată „Zilei Dunării”.

Programul manifestării a cuprins dezbaterea cu tema „Localităţile riverane Braţului Borcea – de la resurse potenţiale la surse de dezvoltare locală”, întrunirea Comitetului de Direcţie al Administraţiei Bazinale de Apă Buzău- Ialomiţa, o croazieră Feteşti – Stelnica – Boduşani – Făcăeni- Feteşti şi o masă tradiţională pescărească.

Au onorat inivitaţia de a participa la un eveniment relevant pentru marcarea „Zilei Dunării” peste 130 de reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale, regionale, judeţene şi locale, ai mediului local de afaceri şi mass-media locală.

Cu acest prilej, au rostit alocuţiuni Gigi Petre – prefectul judeţului Ialomiţa, Adriana Petcu – director al Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa, Mariana Buleandră - prefectul judeţului Buzău, Ioan Marinescu – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Vasile Silvian Ciupercă – preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Ştefan Muşoiu- vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Participanţii la eveniment au luat cunoştinţă despre proiectele de valorificare a potenţialului cu caracter de unicitate al Dunării şi Braţului Borcea şi necesitatea promovării unor parteneriate de tip public- privat pentru ca resursele locale identificate în zonele riverane fluviului din judeţul Ialomiţa să devină surse de dezvoltare locală durabilă, au admirat frumuseţile naturale inedite din zona de croazieră şi au socializat într-o activitate menită să găsească punţi de comunicare şi colaborare.

 

 

categoria articolului 

Știri, 2014