Hotărâri adoptate în ședința extraordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 27.06.2017

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 27.06.2017, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
108

Hotărâre

 privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici, revizuiți,  la obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)”

Anexa              

109

Hotărâre

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și Unitățile Administrativ Teritoriale de pe traseul drumurilor județene DJ 101, DJ 302 și DJ402 prin consiliile locale,  în vederea promovării și implementării în comun a proiectului ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 –  km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2

Anexa
110

Hotărâre

privind aprobarea realizării proiectului ,,Modernizarea drumurilor județene DJ 302(km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (km 52 +100-km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți-Târg –limita județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km59+700) Dridu-Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740) limita Județ-Călărași-Sinești(DN2)”și a cheltuielilor legate de proiect

   

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2017