Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 19.02.2018

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.02.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 

Numărul
hotărârii  
Titlul hotărârii

 

                         Anexe                                                                                      

10

Hotărâre

privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

Anexa 1 

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

Anexa 7

Anexa 8

Anexa 9

Anexa 10

Anexa 11

Anexa 12

                          Anexa 13                                                                                                                                                                                                                                           

 

11

Hotărâre

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

12

Hotărâre

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al   S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2018

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

13

Hotărâre

privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32 din 10.03.2017 privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa 1

 

 

14

Hotărâre

privind modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211 din 19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018

Anexa 1

Anexa 2

15

Hotărâre

privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2018

Anexa
16

Hotărâre

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 215 din 19.12.2017 privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare  de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane  vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2018

Anexa
17

Hotărâre

privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”,  finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice

Anexa
18

Hotărâre

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)- actualizată şi a principalilor indicatori tehnico-economici, actualizați, ai obiectivului de investiţii „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862”

Anexa 1

Anexa 2

19

Hotărâre

privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 101, DJ 101B, DJ 201A, DJ 201B, DJ 211 și  DJ 302

Anexa 1

Anexa 2

20

Hotărâre

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 60 din 27.05.2016 privind aprobarea eliberării licenţelor de trasee operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele Ion Roată – Urziceni, Coşereni (str. Calea Bucureşti nr. 2 si nr 120) – Urziceni (Parc Teohari, Catedrală –str. Teilor nr. 5) şi Coşereni (str. Unirii nr. 29 şi 80) – Urziceni (Parc Teohari, Catedrală –str. Panduri nr. 57)

 
21

Hotărâre

privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Coșereni (str. Unirii nr.80 și Calea București nr. 120) – Urziceni (str. Mihai Viteazul nr. 2)

 
22

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița

Anexa

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018