Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 22.06.2017

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 22.06.2017, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
99

  Hotărâre 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

Anexa

100

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017

Anexa
101

Hotărâre

privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil  ”Vehicul cu șenile/roți tip UTV cu capacitate de trecere mărită”, aflat în proprietatea județului Ialomița

Anexa
102

Hotarare

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.  94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea

unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare

 

Anexa 1   

Anexa 2

103

Hotarare

privind  trecerea unor bunuri imobile din cadrul fostului ”Centrul de plasament nr. 5 Slobozia”

din domeniul public al Județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia

Anexa 1

Anexa 2

104

Hotarare

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, fază SF şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferent obiectivului de investiţii:

„Depozit pentru deşeuri rezultate din activităţi medicale” la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 

Anexa
105

Hotarare

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu statut de observator,

în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia

 
106

Hotarare

privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”

 
107

Hotarare

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare

a Spitalului Județean de Urgență Slobozia  în dosarul  nr. 868/98/2017

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2017