Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 23.11.2017

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 23.11.2017, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
184

Hotărâre

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Anexa 1                              Anexa 2                                                           

185

Hotărâre

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub

autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa 1                              

Anexa 2                                      

186

Hotărâre 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu ” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

  Anexa 1                             

  Anexa 2                             

187

Hotărâre

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei

şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare

    Anexa                
188

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

Anexa                 
189

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017

Anexa                 
190

Hotărâre

privind reorganizarea Centrului de Primire în Regim de Urgență a Copilului în Vârstă de 0-3 ani Slobozia în Centrul de Plasament

Specializat pentru Copilul cu Dizabilități cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia

 
191

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița

Anexa                 
192

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 110/27.06.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700

localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)” și a cheltuielilor legate de proiect

        Anexa 1                        

Anexa 2                 

193

Hotărâre

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”

Anexa                             
194

Hotărâre

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum județean DJ 203F (Grivița) –

Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”

 
195

Hotărâre

privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul

de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița

 
196

Hotărâre

privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L., 

în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiți-Țăndărei-Slobozia-Ivănești

 
197

Hotărâre

privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa                           
198

Hotărâre

privind conferirea plachetei „Consiliul Judeţean Ialomiţa 25 de ani” şi a broşurii „25 de ani de administraţie publică judeţeană”

Anexa                          
199

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnaţi ai

Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu modificările ulterioare

 
200

Hotărâre

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru

obiectivul de investiţii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Anexa                            
201

Hotărâre

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare

Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

 
202

Hotarare

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Anexa                              
203

Hotărâre

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

„Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

 
204

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii

„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”, cu modificările ulterioare

Anexa                            
205

Hotărâre

privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2017