Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 24.08.2017

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 24.08.2017 s-au adoptat următoarele hotărâri:

 

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe               
130

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

Anexa
131

Hotărâre

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”

Anexa
132

Hotărâre

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”

Anexa
133

Hotărâre

privind aprobarea Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean Ialomița,  în vederea promovării și implementării proiectului  ” Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)”  în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1:Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1/2
 

Anexa
134

Hotărâre

privind aprobarea Acordului de cooperare cu Asociaţia pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a judeţului Ialomiţa pentru asigurarea

funcţiei de audit public intern

Anexa
135

Hotărâre

privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție DJ 102 H – Cocora – limită județ Buzău”
 

Anexa
136

Hotărâre

privind actualizarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I.  şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii

„Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”
 

Anexa 1

Anexa 2

137

Hotărâre

privind actualizarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”
 

Anexa 1          Anexa 2

138

Hotărâre

privind actualizarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;
 

Anexa 1

Anexa 2

139

Hotărâre

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect
 

Anexa 1

Anexa 2

140

Hotărâre

privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2

141

Hotărâre

privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2

142

Hotărâre

privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102 H – Cocora–limită județ Buzău”

Anexa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2017