Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 25.01.2018

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 25.01.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
1

Hotărâre

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 269 din 19.12.2017  de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

Anexa
2

Hotărâre

privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârşitul exerciţiului bugetar al anului 2017

 
3

Hotărâre

privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018

 Anexa
4

Hotărâre

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa 1

Anexa 2

 

5

Hotărâre

privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2018/2019

 
6

Hotărâre

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Ialomița a suprafeței de 889,9413 ha teren agricol

Anexa 1
7

Hotărâre

privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietate privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Vlădeni și Giurgeni

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4          

8

Hotărâre

privind numirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice de interes local pentru lucrarea „Expropriere teren intravilan în suprafață totală de 8.982 mp situat în Orașul Căzănești”

 
9

Hotărâre

privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Sardinia Tour S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Manasia-Bărcănești

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018