Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 26.10.2017

 
În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 26.10.2017, s-au adoptat următoarele hotărâri:
Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii
Anexe                                                                                                                                                                                                     
165
privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2017
Anexa 1       
Anexa 2        
Anexa 3       
Anexa 4  
166
 privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017
167
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017
168
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2017
169
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița  nr. 36 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare
170
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
171
privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea structurii organizatorice a
Spitalului Județean de Urgență  Slobozia
 

 172

 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2017 – 2018
 

 173

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul  Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia
 

174

privind desființarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia și înființarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională ”Kalina și Maria” Slobozia, județul Ialomița
175
 privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației Comunelor din România – Filiala Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul din Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a județului Ialomița
 
176
privind reglementarea situației juridice  a imobilului situat în Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3 și a terenului aferent,
proprietatea publică a județului Ialomița
177
privind  asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea înfiinţării societăţii comerciale
„S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”
178
privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice în clădirile Centrului de Asistență Medico –Socială Fierbinți Târg”

179

privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice în clădirile Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg”                    și a cheltuielilor legate de proiect

180

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.35/22.09.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”, cu modificările ulterioare

181

 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”, cu modificările ulterioare

182

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”
 

183

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 124/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești
Km 57+000 – Km 84+000”
 

categorie 

ședințe Consiliu, 2017