Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 29.09.2017

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 29.09.2017, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii                     Anexe                                                                                                                                      
143

Hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Anexa 1

          Anexa 2          

144

Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

 

Anexa
145

Hotararea  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, 

pe anul 2017

 

Anexa
146

Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Ialomița și Ministerul Turismului

Anexa
147 Hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”

Anexa 1

Anexa 2

148

Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea” și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2

149

  Hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și clădire Sală de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia”

Anexa 1

Anexa 2

150 Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și clădire Sală de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2

151 Hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)

Anexa 1

 

152

Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean Ialomița)”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2

153 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia,  județul Ialomița și cantina aferentă” Anexa
154 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 123/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița” Anexa
155

Hotărâre privind aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor județeni         în decursul mandatului 2016-2020

 
156

Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999

privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița în vederea actualizării acestuia

Anexa

Plan de incadrare in zona

157

Hotărâre privind reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa

 
158

Hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2017 – 2018

 
159

Hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2017 – 2018

 
160

Hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia,județul Ialomița, pentru anul școlar 2017 – 2018

 
161 Hotarare privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița

Anexa 1

Anexa 2

162

Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”  

și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2

163 Hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a clădirii administrative din strada Răzoare nr.3

Anexa 1

  Anexa 2

164

Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”  și a cheltuielilor legate de proiect

                       Anexa 1

                        Anexa 2

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2017