Ședințe CJI din 2004

 

Ş E D I N Ţ E L E

CONSILIULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA din anul 2004

Nr. crt. Tipul şedinţei Data
1. Şedinţa de constituire - Dispozitie de convocare - Hotărâri adoptate 08.07.2004
2. Şedinţă ordinară - Dispozitie de convocare - Hotărâri adoptate 30.07.2004
3. Şedinţă extraordinară - Dispozitie de convocare - Hotărâri adoptate 03.08.2004
4. Şedinţă ordinară - Dispozitie de convocare - Hotărâri adoptate 29.09.2004
5. Şedinţă extraordinară - Dispozitie de convocare - Hotărâri adoptate 11.11.2004
6. Şedinţă ordinară - Dispozitie de convocare - Hotărâri adoptate 30.11.2004
7. Şedinţă extraordinară - Dispozitie de convocare - Hotărâri adoptate 15.12.2004
8. Şedinţă extraordinară - Dispozitie de convocare - Hotărâri adoptate 28.12.2004

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2004