1 DECEMBRIE - „IALOMIŢA - ISTORIA RETRĂITĂ LA MAIA”

„IALOMIŢA  - ISTORIA RETRĂITĂ LA MAIA”

Înscrisă în programul multianual „Ialomiţa, dintotdeauna pentru totdeauna” acţiunea „Ialomiţa - istoria retrăită la Maia” se va desfăşura la Maia, în ziua 1 decembrie 2015, între  orele 9,45 – 15,30.

Scopul programului precum şi al acţiunii menţionate este de a încuraja, susţine şi promova evenimente publice care pun în valoare patrimoniul cultural şi istoric al judeţului Ialomiţa şi readuc în memoria afectivă momentele istorice şi personalităţile cu rezonanţă naţională de pe aceste meleaguri, a le înţelege din perspective inedite şi a ni le asuma ca propria noastră realitate şi identitate.

Propunerea acţiunii „Ialomiţa – istoria redescoperită la Maia” a pornit de la ideea de a muta centrul de greutate al evenimentelor publice organizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi către teritoriu, nu numai în capitala de judeţ, iar alegerea comunei Maia s-a fundamentat pe necesitatea relevării contribuţiei unei mari personalităţi din istoria României – Barbu Catargiu, la înfăptuirea Unirii Principatelor Române, dar şi pe participarea locuitorilor din Maia la războiul de independenţă din 1877 şi la cele două conflagraţii mondiale din secolul al XX-lea.

Prin colaborarea dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul local şi Primăria comunei Maia, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Şcoala Gimnazială „Barbu Catargiu” Maia, Aşezământul de cultură şi artă religioasă Maia-Catargi şi Biblioteca din comuna Maia, în programul  acţiunii „Ialomiţa – istoria redescoperită la Maia” sunt cuprinse următoarele activităţi: ceremonia de depunere de coroane la monumentul eroilor din Maia care s-au jertfit pentru independenţa şi unitatea statului român, alocuţiuni despre participarea locuitorilor comunei la evenimente semnificative pentru istoria poprului român, relevarea locului şi rolului avut de Barbu Catargiu în Unirea Principatelor Române, vernisarea expoziţiei fotodocumentare” Marea Unirea – 1 Decembrie 1918”, cu fotografii din colecţia „Costică Axinte” a Muzeului Judeţean Ialomiţa la Şcoala Gimnazială „Barbu Catargiu” Maia, întâlnirea cercurilor de istorie de la Şcoala Gimnazială „Barbu Catargiu” Maia şi Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Slobozia, vizitarea Aşezământului de cultură şi artă religioasă Maia-Catargi, program artistic adecvat momentului sărbătoririi zilei de 1 DECEMBRIE,  Ziua Naţională a României. De altfel, toate activităţile propuse se integrează contextului sărbătoririi Zilei Naţionale a României.

Adresăm, celor interesați, invitația de a participa la acțiunea „IALOMIȚA – Istoria retrăită la Maia“.

categoria articolului 

Știri