Conferinţă de închidere proiect Cod SMIS 22798

 

Vineri, 20 februarie 2015, ora 11.00, la Sala ARCADIA a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din municipiul Slobozia, s-a desfăşurat conferinţa de închidere a proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ”, cod SMIS 22798.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional – Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1- „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3.- „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea “Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltare de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor etc.”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii administrative prin abordarea practicilor performante de management coroborate cu investiţia în capitalul uman, ca urmare a organizării de programe de formare profesională pentru angajaţii din administraţia publică judeţeană.

Din valoarea iniţială eligibilă a proiectului de 1.097.000,00 lei (fără TVA) se estimează utilizarea a 1.081.368,19 lei ( 98,58 %), diferenţa fiind rezultată din economiile înregistrate în urma parcurgerii procedurilor de achiziţie publică aferente proiectului. După sursa de finanţare, valoarea finală estimată (1.081.368,19 lei) este acoperită la nivelul sumei de 919.162,97 lei din valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată din Fondul Social European, 140.577,86 lei din valoarea eligibilă nerambursabilă suportată din bugetul naţional şi 21.627,36 lei din cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Proiectul a fost prevăzut să se desfăşoare pe o perioadă de 17 luni (02.10.2013 – 01.03.2015) şi a avut ca grup ţintă 260 de participanţi din personalul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi o parte din personalul instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.

La acest moment de bilanţ, se poate spune argumentat că implementarea proiectului „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ” a fost un succes deplin prin aria de cuprindere a grupului ţintă, numărul de participanţi (260) şi de cursanţi (502), numărul de programe (4), de cursuri (10), de sesiuni de instruire şi perfecţionare desfăşurate (26) şi de sesiuni team building (3), numărul de ore de curs (5.106), numărul de certificate de absolvire acreditate ANC (167), fiind cea mai amplă acţiune de perfecţionare profesională desfăşurată în administraţia publică de la nivelul judeţului Ialomiţa.

În acelaşi timp, proiectul a devenit prin obiectivele urmărite şi tematica propusă un important element de sustenabilitate a direcţiei prioritare de creştere a capacităţii administrative înscrisă în proiectul cod SMIS 2817 “Document strategic cu scenarii de dezvoltare socio-economică şi demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020 – Realizarea strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”, accesat tot prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Adminsitrative 2007 – 2013.

Echipa de implementare a proiectului a gândit conferinţa de încheiere a acestuia ca pe un eveniment important, la care a invitat grupul ţintă, trainerii, contractorii, consilierii judeţeni, reprezentanţii unor instituţii publice judeţene şi mass-media locală.

Au fost înregistraţi 175 de participanţi la conferinţa de încheiere a proiectului. Evenimentul a fost deschis de domnul IOAN MARTIN, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, după care managerul de proiect, domnul ILIE CIOACĂ, a prezentat pe slide-uri proiectul cod SMIS 22798, finanţatorii, principalele activităţi desfăşurate, indicatorii şi rezultatele obţinute.

Dintre participanţi, au exprimat opiniilor lor domnii Ioan Cernău (Muzeul Judeţean Ialomiţa), Iulian Dogaru (Consiliul Judeţean Ialomiţa), Ion Stan ( Direcţia pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa) şi Constantin Dinu (Muzeul Agriculturii Slobozia).

Din partea Autorităţii de Management a Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative a participat domnişoara VERONICA BACIU, ofiţer de proiect, care în alocuţiunea rostită a relevat specificitatea PODCA şi importanţa proiectului derulat, modul profesionist în care echipa de implementare a acţionat în fiecare etapă de derulare a proiectului, lecţiile de bună practică propuse.

Încheierea evenimentului a fost făcută prin alocuţiunea domnului ADRIAN ROBERT IONESCU, secretarul judeţului Ialomiţa.

Participanţii la conferinţa de încheiere a proiectului cod SMIS 22798 au avut ocazia să revadă secvenţe din timpul cursurilor, prezentate în expoziţia fotodocumentară „Remember” din sala „Arcadia” a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa şi au primit broşura de diseminare şi pliantul proiectului.

La încheierea proiectului cu finanţare europeană nerambursabilă „Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa prin profesionalizarea personalului administrativ”, cod SMIS 22798, echipa de implementare a acestuia are satisfacţia unui succes deplin, construit pe dăruire, implicare, rigoare, responsabilitate, competenţă, pasiune şi profesionalism!

 

categoria articolului 

Știri, smis-22798