Conferinţă de presă – 10 februarie 2017

În data de 10 februarie 2017, începând cu orele 12,00, în Sala Studio, din cadrul Centrului Cultural ”Ionel Perlea”, s-a desfăşurat conferința de presă lunară, care a vizat prezentarea proiectelor de hotărâre care vor fi supuse aprobării în şedinţa Consiliului Județean Ialomița, care se va întruni joi, 16 februarie, începând cu orele 14:00.

La eveniment au participat domnul Victor Moraru, președinte al Consiliului Județean Ialomița, domnii Cătălin Grigore şi Ionel Gae, vicepreședinţi, domnul Adrian Ionescu, secretarul județului Ialomița, conducerea executivă a direcţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa, reprezentanţi ai mass-media locale.

Principalele proiecte de hotărâre abordate în conferinţa de presă au fost:

1. proiect de hotărâre privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Gore Mihai;

2. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Condruţ Ileana;

3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate;

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.1/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203E, Căzănești - Cocora, km 0+000-km 12+800”;

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.2/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 213 A, Mărculești-Bucu, Km 32+050-Km 37+230”;

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.5/27.01.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița)-Smirna-Iazu-Scînteia-Valea Ciorii-DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/22.09.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)” ;

8. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.35/22.09.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”

9. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.37/22.09.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 211 Grivița – Traian Km 0+270 – Km 6+970”;

                10. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”;

11. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 54/20.10.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102 H Colelia – Cocora Km 45+400 – km 58+775”;

12. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 78/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

13. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  la obiectivul de investiţii

„Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”;

14. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 80/23.11.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza D.A.L.I. şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  la obiectivul de investiţii „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”;

15. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 6/19.01.2017 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”;

16. proiect de hotărâre privind constatarea desființării Camerei Agricole Județene Ialomița;

17. proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri agricole neproductive, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor Giurgeni, Gura Ialomiței și Vlădeni;

18. proiect de hotărâre privind aprobarea arendării unor terenuri cu destinație agricolă, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Vlădeni;

19. proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița în dosarul nr. 1107/98/2016;

20. proiect de hotărâre  privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul şcolar 2017/2018;

21. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile proprietate publica a statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  în proprietatea publică a județului Ialomița și în administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

22. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa;

23. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.97/15.12.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind cumpărarea de bunuri imobile de către Judeţul Ialomiţa.

În închierea conferinței de presă, conducerea Consiliului Județean Ialomița a răspuns și altor întrebări privind litigiile instituției și modalitatea acestora de rezolvare, continuarea derulării programului „Premii de excelență pentru elevii olimpici“ și alte subiecte care s-au dovedit a fi de interes județean. 

categoria articolului 

Știri