Conferință de presă, 17 martie 2017

Astăzi, 17 martie 2017, a avut loc conferința de presă organizată lunar de conducerea consiliului județean cu privire la proiectele de hotărâre ce se vor regăsi pe ordinea de zi a ședinței ordinare în data de 23 martie ac.

Domnul Victor MORARU, președintele CJ Ialomița, a adus în atenția mass-mediei și participanților cele 15 proiecte de hotărâre, printre care amintim:

  • proiecte de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2017;
  • proiecte de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa, ROF al Bibliotecii Judeţene ”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa și ROF al Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;
  • proiecte de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;

Un alt proiect de hotărâre important și îndelung mediatizat a fost legat de aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2017.

Alte puncte prezentate au fost în legătură cu:

  • proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia;
  • proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2016 – 2017;
  • proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare – Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2016-2020 și a cheltuielilor legate de proiect;
  • proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al imobilului ,,Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia”situat în str. Lacului, nr. 4, municipiul Slobozia și a terenului aferent;

Toate proiectele dezbătute vor fi incluse pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița.

categoria articolului 

Știri