Dezbaterea bugetului pentru anul 2015

DEZBATERI PUBLICE PRIVIND PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI IALOMIŢA PENTRU ANUL 2015

Marţi, 3 februarie 2015, la Slobozia şi Moviliţa s-au desfăşurat două dezbateri publice privind Proiectul bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pentru anul 2015. În Sala Amfiteatru a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia, începând cu ora 11,30 şi în incinta Şcolii generale Moviliţa, începând cu ora 15,30, conducerea operativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a întâlnit cu reprezentanţi ai administraţiei locale, cu cei ai presei, cu cetăţeni ai judeţului Ialomiţa pentru a prezenta în detaliu filosofia politicilor bugetare pentru acest an, priorităţile şi obiectivele noului buget.

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, dl. Vasile Silvian Ciupercă, vicepreşedinţii Ioan Martin şi Ştefan Muşoiu, secretarul general al judeţului, dl. Adrian Ionescu şi directorii direcţiilor din Consiliul Judeţean Ialomiţa au prezentat tendinţele şi priorităţile anului bugetar 2015 şi au răspuns întrebărilor venite din sală.

Asigurarea coerenţei între viziunea strategică, resurse posibil de mobilizat şi reglementările normative în vigoare, în condiţiile unui buget superior anilor precedenţi; stabilirea ca prioritate absolută a alocărilor bugetare, finalizarea investiţiilor începute; funcţionarea la standarde de calitate superioare a tuturor instituţiilor publice finanţate din bugetul general al judeţului Ialomiţa; pregătirea portofoliului de proiecte pentru exerciţiul de finanţare nerambursabilă 2014-2020; asigurarea cofinanţării proiectelor europene derulate de Consiliul Judeţean Ialomiţa; evitarea plăţilor restante şi a arieratelor – acestea sunt tendinţele şi priorităţile anului bugetar 2015.

La dezbaterile publice de la Slobozia şi Moviliţa au participat peste o sută de cetăţeni, discuţiile generate de subiect şi concluziile rezultate au fost utile, ele atingându-şi scopul.

 

categoria articolului 

Știri