Mediere pentru sănătate

 

 

În data de 20.05.2013, a avut loc, la sediul CNAS Bucureşti, conform Legii sănătăţii nr. 95/2006, întâlnirea de mediere dintre reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Ialomiţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia.

Consiliul Judeţean Ialomiţa a fost reprezentat de dna Codleanu Mariana – director executiv. Întâlnirea a avut ca scop medierea neînţelegerilor apărute între Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, pe de o parte şi, pe de altă parte, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, urmare a refuzului acestuia de a semna contractul de furnizare servicii medicale spitaliceşti pentru anul 2013.

În urma discutiilor care s-au purtat s-a ajuns la următoarele concluzii:

  • se vor aplica prevederile art. 6, alin. (2) pct. a3 din Anexa 17 la Ordinul nr. 423/191/2012;

  • Casa de Asigurări de Sănătate Ialomiţa va solicita o modificare a bugetului alocat, prin echilibrare între trimestre, în vederea punerii în aplicare a prevederilor mai sus menţionate, în acest sens urmând a se încheia un act adiţional de majorare a sumei contractate;

  • Spitalele din judeţul Ialomiţa pot face demersuri la Ministerul Sănătăţii în vederea majorării numărului de paturi contractabile la nivelul judeţului; în situaţia în care se va modifica Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1269/2012 în sensul majorării numărului de paturi contractabile pentru judeţul Ialomiţa, acest lucru poate conduce la majorarea sumelor alocate cu destinaţie servicii medicale spitalicesti pentru judeţul Ialomiţa.

 

categoria articolului 

Știri, 2013