Ședință extraordinară de constituire a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

In data de 27 iulie Dl. Victor MORARU, Președintele Consiliului Județean Ialomița, a participat la ședința extraordinară de constituire a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, care a avut loc la Palatul Brâncovenesc din comuna Potlogi, județul Dâmbovița.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit următoarele puncte:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei CpDR Sud Muntenia.
- Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui şi a vicepreşedintelui CpDR Sud Muntenia.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2015.
- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Regional 2014 - 2020.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de cenzori.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei aferente contribuţiei proprii a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea instrumentelor de politici care sprijină inovarea în rândul IMM-urilor” - UpGradeSME.

De asemenea, în cadrul întâlnirii au mai fost prezentate Informarea privind situaţia la zi a implementării Programului Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea Sud Muntenia, Stadiul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020 în regiunea Sud Muntenia și Informarea privind situaţia la zi a implementării Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 - 2013.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, ce este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare care decurg din politicile de dezvoltare regională.

 

categoria articolului 

Știri