Şedinţă de lucru

Şedinţă de lucru cu dl. Victor Moraru – Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia de Investiţii, Departamentul juridic, dirigintele obiectivului de investiţii DJ 102H şi firma de construcţii SC IMOB Infrastructură SRL cu privire la problemele apărute în cadrul derulării contractului, stadiul lucrărilor obiectivului de investiţie DJ 102H, respectarea graficului de execuţie, precum şi elaborarea unui raport asupra lucrărilor executate.

 

categoria articolului 

Știri