Şedinţă ordinară - Consiliul Judeţean Ialomiţa, 22 septembrie

Consiliul Judeţean Ialomiţa a fost convocat în şedinţă ordinară în data de 22 septembrie 2016, în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.

Pe ordinea de zi au fost dezbătute 19 proiecte de hotărâre, din care le menţionăm pe următoarele:

-          proiecte de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a studiilor de fezabilitate a unor drumuri judeţene, de interes regional, DJ 302 Drăgoeşti-Roşiori-Moviliţa-Dridu-Fierbinţi-limită judeţ Ilfov, DJ 101 Dridu-Jilavele, DJ 402 Sineşti-limită judeţ Călăraşi, DJ 201 Coşereni-Axintele-Orezu, DJ 306 Albeşti-Andrăşeşti-Gh. Doja-Crunţi-Reviga-Cocora, DJ 203 Cocora-limită judeţ Buzău, DJ 211 Griviţa-Traian;

-          proiecte de hotărâre privind asistenţa socială:

o   aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a următoarelor servicii sociale: Centrul de Recuperare și  Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți – Movila, Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia, Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia;

o   solicitarea adresată Consiliul Local al Municipiului Slobozia de trecere din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița a bunurilor imobile în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia;

o   aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”;

o   revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Fetești  asupra unor bunuri proprietatea publică a județului Ialomița, și darea acestora în administrarea Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia;

-          proiect de hotărâre privind completarea unor capitole ale„Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont  2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”;

  • proiecte de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în diferite structuri organizatorice: Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa şi în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director la Centrul Județean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa și Liceul Tehnologic Special  ”Ion Teodorescu” Slobozia și în comisiile de contestații;
  • proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016.

La capitolul diverse s-a discutat despre solicitarea SC RAJA SA Constanţa privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită.

categoria articolului 

Știri