Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 31.10.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 31.10.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

 I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 16.10.2018.

Proces verbal sedinta extraordinara din 16.10.2018

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2018;

  proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2018

rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

  proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

rapoarte comisii

 3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 148/29.09.2017 privind aprobarea realizării proiectului „ Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 148/29.09.2017

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 162/29.09.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”  și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 162/29.09.2017

rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2018 – 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic

rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre  privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa

rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietatea publică a județului Ialomița;

proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița

rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalității de șanse

rapoarte comisii

 

  III. Diverse

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

VICTOR  MORARU

 

NOTĂ:

Se suplimenteaza ordinea de zi a ședinței cu proiectul de hotărare nr. 12 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare.

proiect de hotărâre privind odificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae