Convocare ședință ordinara a Consiliului județean Ialomița in data de 19.12.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19.12.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.11.2018.

Proces verbal sedinta 28.11.2018

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1.proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 497 din 10.12.2018  privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenții pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap,  validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 500 din 12.12.2018  privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 497 din 10.12.2018 privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița 

Rapoarte comisii specialitate

2.proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018;

Rapoarte comisii specialitate

3.proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,la trimestrul IV (preliminat), anul 2018;

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,la trimestrul IV (preliminat), anul 2018

Rapoarte comisii specialitate

4.proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019;

proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019 

Rapoarte comisii specialitate

5. proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr.1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor nr.1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază

Rapoarte comisii specialitate

6.proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)obţinută de pe pajişte, pentru anul 2019;

proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)obţinută de pe pajişte

Rapoarte comisii specialitate

7.proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2019;

proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute

Rapoarte comisii specialitate

8.proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2019;

proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice înrgijite

Rapoarte comisii specialitate

 9.proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor

Rapoarte comisii specialitate

10. proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 925/1 din 04.04.2017.

proiect de hotărâre privind aprobarea reînnoirii, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 925/1 din 04.04.2017

Rapoarte comisii specialitate

 

III. Diverse

Şedinţa este publică. 

 

PREȘEDINTE,

VICTOR MORARU

 

NOTĂ

Se propune suplimentarea ordinii de zi a ședinței cu următorul proiect de hotărâre:

11. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018

proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ 

Rapoarte comisii specialitate

Amendament proiectul de hotarare repartizare pe bugete locale

 

12.proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Orașul Țăndărei pentru realizarea proiectului de interes public județean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B”  din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei 

proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018

Raport comisie specialitate