Dispozitii - 2019

Dispozițiile președintelui Consiliului Județean Ialomița - 2019

1 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea  unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional superior, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Compartiment Infrastructură Rutieră.
2 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea  unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional principal, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartiment Investiții Publice.
3 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea  unei funcții publice de execuție de consilier , grad profesional debutant, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Compartiment Infrastructură Rutieră
4 Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru predarea–preluarea terenurilor care fac obiectul contractului de concesiune nr.24864/2018-Q din 27.12.2018 încheiat cu Nicolae Ioana Jenica 
5 Dispoziție privind stabilirea salariului domnului Dumitru Ion-auditor , clasa I, grad profesional superior, gradația  5, în cadrul Compartimentului Audit Public.
6 Dispoziției privind stabilirea salariului de bază al doamnei Dorcă Liliana Daniela, îngrijitor în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol Administrativ, Protecția Muncii.
7 Dispoziție privind stabilirea salariului de baza al domnului Petcu Andrei , muncitor calificat în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu- Personal Deservire, Protocol Administrativ, Protecția Muncii
8 Dispoziție privind numirea definitivă a domnișoarei Ilie Elena Alexandra în funcția publică de execuție de consilier , clasa I , grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
9 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
10 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
11 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
12 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela  a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului  cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
13 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
14 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
15 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
16 Dispoziție privind acordarea doamnei Panţuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SIPOCA 68
17 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
18 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectelor - Cod SIPOCA 68 și  Cod SMIS 124406
19 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna decembrie pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 124406
20 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Ghica Emilia, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna decembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
21 Dispoziție privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare , la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2018.
22 Dispoziție privind admiterea cererii numitei Gălbinașu Georgeta de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din Gălbinașu în Ciurez
23 Dispoziție privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Consiliului Județean Ialomița
24 Dispoziție privind admiterea cererii numitei Sechelariu Maria-Magdalena de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Sechelariu” în ”Culina”
25 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect ”Servicii de realizare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” – cod SMIS 124406
26 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de îndeplinire a măsurilor asiguratorii și a procedurii de executare silită funcționarilor publici din cadrul Direcției Buget Finanțe – Compartiment Programare și Urmărire Venituri
27 Dispoziție privind numirea definitivă a domnului Balaban Ionuț Cristian în funcția de execuție de consilier , clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
28  Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de examinare și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic-medicină internă din cadrul Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg
29 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism- Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism
30 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism- Compartimentul Monitorizare și Control
31 Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru predarea-preluarea terenurilor care fac obiectul contractului de arendă nr. 24866/2018-W din 27.12.2018 încheiat cu SC Risi Vlădeni Srl
32  Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru predarea-preluarea terenurilor care fac obiectul contractului de arendă nr. 10373 din 16.02.2017 încheiat cu SC R.C.F. Service Srl
33  Dispoziție privind modificarea dispoziției nr. 21/30.01.2018 privind numirea Comisiei de evaluare a bunurilor scoase din funcțiune, aparținând județului Ialomița și Consiliul Județean Ialomița
34  Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița 
35  Dispoziție privind aprobarea deplasării la Bruxelles, în interes de serviciu , a doamnei Băicoianu Ionica, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
36 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 89 din 18.05.2017 privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările și completările ulterioare
37 Dispoziție privind reglementarea unor măsuri pentru implementarea la nivelul Consiliului Județean Ialomița a ”Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020”
38 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Dumitru Ramona-Antonela, consilier , clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
39 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Pavel Liliana, consilier , clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
40 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Țigănilă Andrei Iulian de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Țigănilă” în ”Dumitru”
41 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru domnul Bărăgan Stelică Marius, consilier juridic, grad profesional debutant, gradația 0, în Direcția Coordonare Organizare – Serviciul Juridic, Coordonare Organizare Compartiment Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
42 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru doamna Petre Corina Georgiana, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, în Direcția Coordonare Organizare – Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartimentul pentru Informații și Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
43 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru doamna Șamit Mihaela, consilier, grad profesional debutant, clasa I, gradația 2, în Direcția Investiții și Servicii Publice, Compartiment Infrastructură Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
44 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru doamna Lazăr Diana Alexandra, consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 2, în Direcția Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment  Analiză și Sinteză Bugetară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
45 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru domnișoara Dudulea Raluca-Emilia, consilier, grad profesional debutant, gradația 1, în Direcția Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment  Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
46 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru doamna Simion Aurelia, referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, în Direcția Coordonare Organizare – Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartimentul pentru Informații și Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
48 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru doamna Ilie Marina, referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, în Direcția Coordonare Organizare – Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartimentul pentru Informații și Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
49 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru domnul Ciobanu Nicușor-Sorin, referent, clasa III, grad profesional superior, gradația 5, în Direcția Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment  Programare și Urmărire Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
50 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru domnul Pletea Nicolae, șef formație muncitori, gradul II, în Direcția Achiziții și Patrimoniu Personal Deservire , Protocol, Administrativ, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița. 
51 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru domnul Ștefan Ion, muncitor calificat, treapta I, gradația 5 în Direcția Achiziții și Patrimoniu -Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.
52 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru domnul Petcu Andrei, muncitor calificat, treapta II, gradația 4 în Direcția Achiziții și Patrimoniu -Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.
53 Dispoziție privind modificarea drepturilor salariale pentru doamna Dorcă Liliana-Daniela, îngrijitor, gradația  4 în Direcția Achiziții și Patrimoniu -Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.
54 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Șamit Mihaela, clasa I, grad profesional debutant, gradația 2 în Direcția Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.
55 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Corp Control. 
56 Dispoziție privind constituirea Comisiei de predare a bunurilor mobile, autoturism ”Dacia Duster” și a microbuzului ”Mercedes Benz Sprinter”
57 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Corp Control
58 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Corp Control
59 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
60 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
61 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
62 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 124406(responsabil tehnic) și al proiectului cod SMIS 114075(responsabil tehnic)
63 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
64 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Piceava Ramona Georgiana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
65 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Ghica Emilia, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
66 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela  a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului  cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
67 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
68 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
69 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
70 Dispoziție privind acordarea doamnei Panţuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SIPOCA 68
71 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna ianuarie 2019 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectelor - Cod SIPOCA 68 și  Cod SMIS 124406
72 Dispoziție privind numirea domnului Tudorache Dan, pe perioada determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
73 Dispoziție privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar al raportului de evaluare pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și pentru directorul executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița
74 Dispoziție privind acordarea indemnizației de hrană pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
75 Dispoziție privind transferul doamnei Novac Ramona Florentina, in interesul serviciului, de la Primăria Municipiului Slobozia, din funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, la Consiliul Județean Ialomița, în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartiment Juridic
76 Dispoziție privind numirea domnului Negoiu Mihai -Cosmin, în funcția de execuție vacantă de consilier, grad profesional debutant , în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
77 Dispoziție privind numirea domnișoarei Agapie Doina-Elena, în funcție publică de execuție vacantă de inspector, grad profesional debutant, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
78 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitate obstetrică – ginecologie.
79 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate.
80 Dispoziției privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier , grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Investiții Publice Subordonate
81 Dispoziției privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de execuție vacante de consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Coordonare  Societății , Servicii și Instituții Publice Subordonate
82

Dispoziție privind detașarea domnului Niță Ionel, conducător auto în cadrul Consiliului Județean Ialomița

83  Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional debutant în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Autoritatea Județeană de Transport
84 Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru predarea-preluarea bunurilor care fac obiectul contractelor de concesiune, închiriere, arendare, superficie, pentru anul 2019
85 Dispoziției privind aprobarea Strategiei de contractare a documentației de atribuire , constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și desemnarea experților cooptați pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect “Servicii de proiectare pentru expertiză tehnică, întocmire proiect tehnic, detalii de execuție, documentații necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor, autorizații(DTAC) asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor în cadrul proiectului “Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, județul Ialomița”
86 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului avand ca obiect: execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu – Scânteia – Valea Ciorii – DN21A Km 0+000- km 25+350” 
87 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
88 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor privind valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumului județean DJ 201
89 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a doua funcții contractuale de execuție vacante de șofer în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii  a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
 90 Dispoziție privind constituirea comisie de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier , grad profesional debutant în cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri Compartiment Programare și Urmărire Venituri  și a unei funcții publice de execuție de consilier , grad profesional principal în cadrul Compartimentului Finanțare Programe/Proiecte  și Investiții din cadrul Direcției Buget Finanțe
91 Dispoziție privind numirea domnului Tudoran Ovidiu în funcția publică de execuție de consilier asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Serviciul Investiții și Servicii Publice – Compartiment Investiții Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
92 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist gastroenterologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
93 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice, consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri , Compartiment Buget Contabilitate, respectiv consilier, clasa I, grad profesional, principal, Compartimentul Programare și Urmărire Venituri în cadrul Direcției Buget Finanțe
94 Dispoziție privind numirea domnului Cioacă Ilie, pe perioadă determinată, în funcția de consilier din cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
95 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ortopedie și traumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
96 Dispoziție privind  numirea definitivă a domnișoarei Dudulea Raluca Emilia în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
97 Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor la nivelul Consiliului Județean Ialomița
98 Dispoziție privind stabilirea si atribuțiile echipei de realizare a proiectului “ Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey-” Cod SMIS 116932
99 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna februarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
100 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna februarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
101 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna februarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
102 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna februarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
103 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela  a unei majorări salariale pe luna februarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului  cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
104 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
105 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
106 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
107 Dispoziție privind acordarea doamnei Panţuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna februarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SIPOCA 68
108 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
109 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Piceava Ramona Georgiana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
110 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna februarie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
111 Dispoziție privind acordare doamnei Gheorghe Luiza Ștefania , responsabil, a unei majorări salariale pe luna februarie pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 125570
112 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional principal în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect
113 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic primar diabet, nutriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
114 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist nefrologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
115 Dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 356/26.10.2018 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
116 Dispoziție privind aprobarea conferirii titlului de ”Personalitatea Județului Ialomița” și a listelor de personalități cărora li se conferă placheta ”10 pentru Ialomița”
117 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice, consilier, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire  Venituri, Compartiment Buget Contabilitate, respectiv consilier , clasa I, grad profesional principal, Compartiment Programare și Urmărire Venituri, în cadrul Direcției Buget Finanțe
118 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad, profesional debutant, în cadrul Serviciului Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment Programare și Urmărire Venituri și a unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Finanțare Programe/Proiecte  și Investiții din cadrul Direcției Buget Finanțe
119 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul ” pe documentele suport aferente cererilor de plată /rambursare în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey,” cod SMIS 116932
120 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 98 din 11.03.2019 privind stabilirea și atribuțiile echipei de  realizare a proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey,” cod SMIS 116932 
121 Dispoziție privind numirea domnișoarei Barbuli Vesna Diana, în funcția publică de execuție vacantă de consilier , clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism , Compartiment Monitorizare și Control  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
122 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean  Ialomița
123 Dispoziție privind actualizarea componenței Secretariatului Tehnic al Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 și a Hotărârii Guvernului nr. 533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul 2018-2019
124 Dispoziție privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 25-28 martie 2019
125 Dispoziție privind aprobarea Strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de prestări ”servicii de pază”
126 Dispoziției privind convocarea în ședință de  îndată a Consiliului Județean Ialomița 
127 Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Năstase Tanușa, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
128 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 215 din 09.07.2018 privind stabilirea componenței și atribuțiile Echipei de Implementare a Proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”
129 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier , grad profesional asistent în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartimentul Programare și Urmărire Venituri
130 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționarea a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Management de Proiect , Direcția Investiții și Servicii Publice.
131 Dispoziție privind transferul domnișoarei Lupu Georgiana, în interesul serviciului, de la Primăria Orașului Cernavodă, din funcția publică de execuție de inspector , clasa I, grad profesional asistent, la Consiliul Județean Ialomița în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartiment Mass Media din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
132 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a doua funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management Proiect.
133 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional  asistent, în cadrul Serviciului Management de Proiect, Direcția Investiții și Servicii Publice
134 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnișoarei Ilie Elena Alexandra din funcția publică de consilier în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism 
 135 Dispoziție privind numirea comisiei de predare a unui tronson din drumul județean DJ 212 cuprins intre Km 85-047-Km 87+454
136 Dispoziție privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărârii judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice din subordine
137 Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare și a Comisiei de contestații în vederea evaluării activității managerului Spitalului Județean de Urgență Slobozia 
138 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 117/15.03.2019 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice, consilier , clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Buget Contabilitate ,Programare și Urmărire Venituri , Compartiment Buget Contabilitate , respectiv consilier , clasa I, grad profesional principal , Compartiment Programare și Urmărire Venituri în cadrul Direcției Buget Finanțe
139 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 114 din 17.04.2018 privind numirea echipei de management a proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
140 Dispoziție privind stabilirea și atribuțiile echipei de realizare a proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de Lemn Sf. Nicolae” – cod SMIS 116941
141 Dispoziție privind încetarea suspendării raportului de muncă al doamnei Roșca Valentina și reluarea activității în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
142 Dispoziție privind numirea domnului Brateș Joshua Andrea în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
143 Dispoziție privind numirea doamnei Petrescu Andreea -Cristina, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți , Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița. 
144 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela , responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna martie, 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor COD SMIS 114075 și COD SMIS 116932 
145 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
146 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
147 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
148 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela  a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului  cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
149 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna martie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
150 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna martie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
151 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna martie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
152 Dispoziție privind acordarea doamnei Panţuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna martie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 124406 și SIPOCA 68
153 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna martie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
154 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectelor Cod SMIS 124406 și SMIS 119070
155 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Piceava Ramona Georgiana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna martie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
156 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Ghica Emilia, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
157 Dispoziție privind acordarea doamnei Gheorghe Luiza Ștefania, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgență Slobozia” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 119070
158 Dispoziție privind acordarea domnului Hertz Eduard Sorinel, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgență Slobozia” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 119070
159 Dispoziție privind acordarea doamnei Stanciu Ecaterina Claudia, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgență Slobozia” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 119070
160 Dispoziție privind acordarea doamnei Pârvu Lorica Florentina, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
161 Dispoziție privind acordarea domnului Tudoran Ovidiu, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
162 Dispoziție privind acordarea doamnei Mădularu Mariana, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
163 Dispoziție privind acordarea doamnei Teodorescu Gabriela Virginia, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
164 Dispoziție privind acordarea doamnei Marin Roxana Hermina, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna martie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
165 Dispoziție privind aprobarea Strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect ”Servicii de realizare proiect tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul  Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” – cod SMIS 124406
166 Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru predarea-preluarea icoanelor care fac obiectul contractelor de comodat nr. 6976 și nr. 6979 din 01.04.2019 încheiate cu Muzeul Național al Agriculturii și Parohia ”Buna Vestire”
167 Dispoziție privind numirea domnului Năstase Stănel în funcția de execuție de șofer în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire , Protocol Administrativ, Protecția Mediului  a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
168 Dispoziție privind numirea domnului Bucur Gheorghe în funcția de execuție de șofer în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire , Protocol Administrativ, Protecția Mediului  a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
169 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
170 Dispoziție privind aprobarea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării evaluării pentru anul 2018 a managementului instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița
171 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv , gradul II, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice 
172 Dispoziție privind stabilirea componenței și atribuțiile echipei de realizare a proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ”- cod SMIS 117124
173 Dispoziție privind numirea doamnei Cristescu Alina Ionela în funcția publică de execuție de consilier principal în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri – Compartimentul Programare și Urmărire Venituri din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
174 Dispoziție privind numirea doamnei Tănase Viorica în funcția publică de execuție vacantă de consilier , clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri – Compartimentul Finanțare Programe/Proiecte și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
175 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui obținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
176 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Tudorache Dan, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
177 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisie de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional principal, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Investiții Publice
178 Dispoziție privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița , în perioada 02-03 mai 2019
179 Dispoziție privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Năstase Tanușa, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
180 Dispoziție privind numirea doamnei Zicu Chira-Daniela în funcția publică de execuție vacantă de consilier , clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri – Compartiment Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
181 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect ”Servicii de proiectare , inginerie și asistență tehnică din partea proiectantului ” pentru proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”- cod SMIS 116932
182 Dispoziție privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 171 din 29.03.2019 privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă.
183 Dispoziție privind numirea domnului Dragomir Mihail în funcția publică de execuție vacantă de auditor, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
184 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Culea Alberto-Paul-Costin de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Culea” în ”Nețer”
185 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Soare Ștefan -Iulian de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Soare” în ”Mocăniță”
186 Dispoziției privind admiterea cererii numitei Pârvu Lucica -Maria de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Pârvu”  în ”Marcu”
187 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019
188 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului Spitalului Județean de Urgență Ialomița , pe anul 2019
189 Dispoziție privind numirea doamnei Stoica Ioana în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți , Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
190 Dispoziție privind modificarea și completarea Metodologiei de acordare a stimulentului financiar familiilor pentru nou-născuți , anexă la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019
 191 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordului – cadru având ca obiect ”Lucrări de întreținere și reparații drumuri județene, în perioada 2019-2023 ”
192 Dispoziției privind admiterea cererii numitului Zota Cristi-Sorin, împuternicit prin împuternicire avocațională, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al numitei Plevrakis Magdalena din ”Plevrakis” în ”Horhocea”
193 Dispoziție privind numirea doamnei Chiciorea Daniela-Loredana în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Direcției Buget Finanțe , Serviciul Buget Contabilitate , Programare și Urmărire Venituri , Compartimentul Programare si Urmărire Venituri   din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
194 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica , responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 114075 si cod SMIS 119070
195 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela , responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna aprilie, 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor COD SMIS 114075 și COD SMIS 116932
196 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 114075 și Cod SMIS 117124
197 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740) limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
198 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela  a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
199 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
200 Dispoziție privind acordarea doamnei Panţuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SIPOCA 68 și Cod SMIS 124406
201 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 119070 și SIPOCA 68
202 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
203 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectelor Cod SIPOCA 68, Cod SMIS 124406 și Cod SMIS 119070
204 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
205 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Ghica Emilia, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
206 Dispoziție privind acordarea doamnei Gheorghe Luiza Ștefania a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 125570, Cod SMIS 116941 și Cod SMIS 119070
207 Dispoziție privind acordarea domnului Hertz Eduard Sorinel, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgență Slobozia” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 119070
208 Dispoziție privind acordarea doamnei Stanciu Ecaterina Claudia, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgență Slobozia” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 119070
209 Dispoziție privind acordarea doamnei Pârvu Lorica Florentina, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
210 Dispoziție privind acordarea doamnei Mădularu Mariana, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
211 Dispoziție privind acordarea doamnei Teodorescu Gabriela Virginia, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
212 Dispoziție privind acordarea doamnei Marin Roxana Hermina, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116932
213 Dispoziție privind acordarea domnului Tudoran Ovidiu, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 116932 (responsabil tehnic)  și al proiectului Cod SMIS 116941 (responsabil tehnic)
214 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Haimana Ana-Maria, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116941
215 Dispoziție privind acordarea doamnei Buzu Creola, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116941
216 Dispoziție privind acordarea domnului Hristescu Marius, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116941
217 Dispoziție privind acordarea doamnei Radu Constanța, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  finanțat prin fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020- Cod SMIS 116941
218 Dispoziție privind acordarea doamnei Stanciu Mariana, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
219 Dispoziție privind acordarea doamnei Dimache Silvia Petruța, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
220 Dispoziție privind acordarea doamnei Panait-Drăghici Carmen Gabriela, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
221 Dispoziție privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 13-15 mai 2019
222 Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomița
223 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază individual al domnișoarei Larisa Elena Mihai administrator public al județului Ialomița
224 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Pod peste râul Prahova la Dridu , DJ 101, Km 52+759” 
225 Dispoziție privind numirea definitivă a doamnei Șamit Mihaela, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 3, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Investiții și Servicii Publice , Compartiment Infrastructură Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
226 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 180/08.06.2019 privind aprobarea strategiei de contractare , a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții ” Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H km 66+318-78+862, cu modificările ulterioare”
227 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 171/18.04.2019 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv, gradul II, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice
228 Dispoziție privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, pentru activitatea desfășurată în anul 2018
229 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordului-cadru având ca obiect ”Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile publice”
230 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul ” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae – cod SMIS 116941”
231 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul ” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” – cod SMIS 117124
232 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul ” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070
233 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”- cod SMIS 125570
234 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul ” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița ” – cod SMIS 125496
235 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul ” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”- cod SMIS 124406
236 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier , grad profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Investiții Publice
237 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect” Servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect”, pentru proiectul ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey ”- cod SMIS 116932
238 Dispoziție privind numirea doamnei Marcu Mariana în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5 în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
239 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Pârvu Lorica – Florentina având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
240 Dispoziție privind numirea doamnei Roșca Valentine în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
241 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
242 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.175 din 22.04.2019 privind constituirea comisiei de examen/concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării examenului/concursului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
243 Dispoziție privind punerea în executare pentru doamna Chivu Vasilica , consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe, a Sentinței civile nr. 465/F/25.03.2019, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 1675/98/2018
244 Dispoziție privind acordarea dreptului de acces la informații clasificate secrete de serviciu în perioada 27.05. – 31.05.2019 doamnelor și domnilor consilieri  județeni, în vederea analizării și aprobării ”Monografiei economico-militare a județului Ialomița, actualizată la nivelul anului 2019”
245 Dispoziție privind detașarea domnului Niță Ionel, conducător auto în cadrul Consiliului Județean Ialomița 
246 Dispoziție 2019 privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de “Servicii de întocmire proiect tehnic, detalii de execuție, DTAC și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor“  pentru proiectul “ Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”– Cod SMIS 116941
247 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect “Întocmire documentație tehnico-economică, faza proiect tehnic + DDE, asistență tehnică proiectant“  pentru obiectivul de investiții  “Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”– Cod SMIS 119070
248 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect “Lucrări de întreținere și reparații drumuri județene“  prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
249 Dispoziție privind admiterea cererii numitei Ungureanu Ecaterina de schimbare pe cale  administrativă a numelui său de familie din „Ungureanu” în „Panait”.
250 Dispoziție privind încetarea, prin acordul părților, a contractului individual de muncă al doamnei Roșca Valentina, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
251 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a unor influențe asupra bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019
252 Dispoziție privind desemnarea responsabilului cu siguranța circulației rutiere din cadrul Consiliului Județean Ialomița
253 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de  servicii având ca obiect servicii de proiectare și inginerie conform devizului general pentru proiectul “Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci”– Cod SMIS 117124
254 Dispoziție pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a voucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2019
255 Dispoziție privind numirea doamnei Angheluș Diana Georgiana, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
256 Dispoziție Ialomița privind numirea domnului Micu Romyss, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 5, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
257 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a   unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea în cadrul proiectelor cod SMIS 114075 și SMIS 119070
258 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț, asistent manager, a   unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor ” proiect finanțat  prin fonduri europene nerambursabile în cadrul  Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 -cod SMIS 124406
259 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela a unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului  cod SMIS  114075 (responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager de proiect)
260 Dispoziție privind acordarea doamnei Buzu Creola, responsabil promovare, a   unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată  în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS- 116941
261 Dispoziție privind acordarea doamnei Dimache Silvia Petruța, responsabil financiar, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
262 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a   unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SIPOCA 68
263 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager, a   unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SIPOCA 68
264 Dispoziție privind acordarea doamnei Gheorghe Luiza Ștefania a unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 125570, Cod SMIS 116941, Cod SMIS 125496 și Cod SMIS 119070 
265 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Ghica Emilia, responsabil juridic, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
266 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Haimana Ana-Maria, responsabil juridic, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 116941
267 Dispoziție privind acordarea domnului Hertz Eduard Sorinel, responsabil tehnic, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 119070
268 Dispoziție privind acordarea domnului Hristescu Marius, responsabil achiziții, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 116941
269 Dispoziție privind acordarea doamnei Mădularu Mariana , responsabil achiziții, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 116932
270 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 114075 și Cod SMIS 116932 
271 Dispoziție privind acordarea doamnei Panait Drăghici Carmen Gabriela, responsabil achiziții, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
272 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SIPOCA 68  și  cod SMIS 117124
273 Dispoziție privind acordarea doamnei Pârvu Lorica Florentina, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 116932
274 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 119070  și  Cod SIPOCA 68
275 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SIPOCA 68 , cod SMIS 124406 și  cod SMIS 119070
276 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 114075
277 Dispoziție privind acordarea doamnei Radu Constanța, responsabil financiar, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 116941
278 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 114075 și Cod SMIS 117124
279 Dispoziție privind acordarea doamnei Stanciu Claudia Ecaterina, responsabil promovare, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 119070
280 Dispoziție privind acordarea doamnei Stanciu Mariana, asistent manager, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
281 Dispoziție privind acordarea domnului Tudoran Ovidiu, responsabil tehnic, a  unei majorări salariale pe luna mai 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 116941
282 Dispoziție privind acordare unui stimulent financiar pentru nou -născuți luna mai 2019
283 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre , pentru anul 2019
284 Dispoziție privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 13-14 iunie 2019
285 Dispoziție privind numirea comisiei de selecție și evaluare a cererilor de finanțare nerambursabilă alocate din bugetul județului pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2019 și a comisiei de soluționare a contestațiilor
286 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
287 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 37/30.01.2019
288 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 215 din 07.07.2018 privind stabilirea componenței și atribuțiilor Echipei de Implementare a Proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” cu modificările și completările ulterioare
289 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări la obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203 E Km 0+000-km 12+800 Căzănești - Cocora ”
290 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a unor influențe asupra bugetului general al Județului Ialomița , pe anul 2019
291 Dispoziție privind numirea  comisiei de evaluare a cererilor de finanțare nerambursabile depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul competițional sportiv intern 2019-2020 și a comisiei de soluționare a contestațiilor
292 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Compartiment Infrastructură Rutieră
293 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Compartiment Infrastructură Rutieră

294

Dispoziție privind completarea Dispoziției nr. 232 din 22.05.2019 privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul ”pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”- cod SMIS 119070
295 Dispoziție privind constituirea Comisiei pentru recepție finală a obiectivului de investiții ”Modernizarea drumului județean DJ 201 km 45+500-km 45+000, tronson Buești – Albești, județul Ialomița”
296 Dispoziție privind numirea domnului Vlad Cristian în funcția publică de conducere de director executiv în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
297

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița

298 Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Năstase Tanușa, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
299

Dispoziție privind numirea domnului Tudoran Ovidiu, în funcția publică de execuție de consilier, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartiment Investiții Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița

300 Dispoziție privind rechemarea doamnei Gheorghe Luiza – Ștefania din concediul de odihnă
301 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.285/13.06.2019 privind numirea comisiei de selecție și evaluare a cererilor de finanțare nerambursabilă alocate din bugetul județului pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2019 și a comisiei de soluționare a contestațiilor
302 Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Diaconescu Gheorghița, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
303 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a unor influențe asupra bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019
304 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a  influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019 
305 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Vlad Alin-Julian  de schimbare pe cale  administrativă a prenumelui său din „Alin-Julian” în „Alin-Iulian”
306 Dispoziție privind admiterea cererii numitei Șerbănescu Cristina  de schimbare pe cale  administrativă a numelui său de familie din „Șerbănescu” în „Mirea”
307 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Gheorghe Jianu de schimbare pe cale  administrativă a numelui de familie al minorului Șerban Kevin-Marian din „Șerban” în „Gheorghe
308 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Lungu Traean de schimbare pe cale  administrativă a numelui de familie al numitului Boncu Andrei-Roberto din „Boncu” în „Lungu”
309 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea medicină internă din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
310 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a doamnei Petre Anamaria – Cristina, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
311 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a doamnei Ilie Anca - Emilia, consilier juridic în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
312 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a doamnei Tudorache (fostă Ghica) Emilia, consilier juridic  în cadrul Direcției Coordonare  Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
313 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a doamnei Stanciu Ecaterina - Claudia, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
314 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a doamnei Petre Maria, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
315 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a domnișoarei Vasile Giorgiana - Marillene, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
316 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a domnișoarei Pamblică Carmen, consilier  juridic în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
317 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a doamnei Oancea Geanina - Diana, consilier  în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
318 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul “Reabilitarea DJ 306 B, km 0 + 600 – km 3 + 700, județul Ialomița“
319 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.288/28.12.2017 privind stabilirea componenţei şi atribuţiilor Echipei de Implementare Proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)” – cod SMIS 114075
320 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.114/17.04.2018 privind numirea echipei de management a proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu modificările ulterioare
321 Dispoziție privind constituirea Comisiei permanente pentru recepția lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, conform Contractului de lucrări nr.14017/2019 – R din 24.06.2019
322 Dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou – născuți – luna iunie 2019
323 Dispoziție privind modificarea art.4 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.10/01.07.2016 privind aprobarea normelor proprii și desemnarea persoanelor cu atribuții în vederea aplicării prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale
324  Dispoziție privind exercitarea controlului financiar preventiv în cadrul Consiliului Județean Ialomița
325 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a   unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor cod SMIS 114075 și SMIS 119070
326 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț Cristian, asistent manager, a   unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” - proiect finanțat  prin fonduri europene nerambursabile în cadrul  Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 -cod SMIS 124406
327 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela a unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului  cod SMIS  114075 (responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager de proiect)
328

Dispoziție privind acordarea doamnei Dimache Silvia Petruța, responsabil financiar, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124

329 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a   unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SIPOCA 68
330 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager, a   unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SIPOCA 68
331 Dispoziție privind acordarea doamnei Gheorghe Luiza Ștefania a unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 116941 și Cod SMIS 119070
332 Dispoziție privind acordarea doamnei Tudorache (Ghica) Emilia, responsabil juridic, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
333 Dispoziție privind acordarea domnului Hristescu Marius, responsabil achiziții, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 116941
334 Dispoziție privind acordarea doamnei Mădularu Mariana , responsabil achiziții, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 116932
335 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 114075 și Cod SMIS 116932
336 Dispoziție privind acordarea doamnei Panait Drăghici Carmen Gabriela, responsabil achiziții, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
337 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SIPOCA 68  și  cod SMIS 117124
338 Dispoziție privind acordarea doamnei Pârvu Lorica Florentina, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectură Conacul Bolomey” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 116932
339 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 119070  și  Cod SIPOCA 68
340 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SIPOCA 68 , cod SMIS 124406 și  cod SMIS 119070
341 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 114075
342 Dispoziție privind acordarea doamnei Radu Constanța, responsabil financiar, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, cod SMIS 116941
343 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - Cod SMIS 117124
344 Dispoziție privind acordarea doamnei Stanciu Mariana, asistent manager, a  unei majorări salariale pe luna iunie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 - cod SMIS 117124
 345 Dispoziție privind împuternicirea domnului Bărăgan Stelică Marius pentru reprezentarea intereselor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în relația cu minorul Mihăilă David Florin
346 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordului – cadru având ca obiect Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene – Lot 1 Urziceni, Lot 2 Slobozia
347 Dispoziție privind acordarea strategiei de contractare a documentației de atribuirea constituirea comisiei de evaluare a ofertelor si desemnarea pe lângă comisia de evaluare a experților cooptați pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de proiectare (Documentații – suport pentru obținerea de avize , acorduri și autorizații , Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor , Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor /autorizațiilor; Proiect tehnic și detalii de execuție ) asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ” Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia – CORPURI DE CLĂDIRE  C,D,E, județul Ialomița)”
348 Dispoziției privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 22 iulie – 16 august 2019
349 Dispoziție privind desemnarea managerului de transport la nivelul Consiliului Județean Ialomița 
350 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 224/14.05.2019 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Pod peste râul Prahova la Dridu , DJ 101 Km 52+759”
351 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 16-22 iulie 2019
352 Dispoziție privind constituirea Comisiei de stabilire a valorii de inventar pentru panourile-simbol amplasate la limita rutieră de județ pe drumurile județene de pe raza județului Ialomița
353 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției de consilier, gradul profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
354 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 200 din 27.05.2008 privind desemnarea consilierului de etică, cu modificările ulterioare
355 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pentru anul 2019
356 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist neurolog din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
357 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
358 Dispoziție privind numirea definitivă a doamnei Șchiopu Elena, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 5, în cadrul Direcție Buget Finanțe , Serviciul Buget Contabilitate Programare și Urmărire Venituri , Compartiment Finanțare Programe/Proiecte și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
359 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnișoarei Haimana Ana-Maria, având funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartiment Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
360 Dispoziție privind completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 231 din 22.05.2019
361 Dispoziție privind încetarea prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al domnului Tudoran Ovidiu, din funcția publică de consilier, calsa I, grad profesional asistent, în Direcția Investiții și Servicii Publice- Serviciul Investiții și Servicii Publice- Compartiment Investiții Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
362 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 316/02.07.2019 privind promovarea în grad profesional a domnișoarei Pamblică Carmen, consilier juridic în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
363 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 312/02.07.2019 privind promovarea în grad profesional a doamnei Tudorache (fosta Ghica) Emilia, consilier juridic în cadrul Direcției Coordonare Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
364 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 311/02.07.2019 privind promovarea în grad profesional a doamnei Ilie Anca Emilia, consilier juridic în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
365 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 313/02.07.2019 privind promovarea în grad profesional a doamnei Stanciu Ecaterina Claudia, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
366 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 314/02.07.2019 privind promovarea în grad profesional a doamnei Petre Maria, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
367 Dispoziție modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 315/02.07.2019 privind promovarea în grad profesional a domnișoarei Vasile Giorgiana-Marillene, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
368 Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 317/02.07.2019 privind promovarea în grad profesional a doamnei Oancea Geanina-Diana, consilier în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
369

Dispoziție pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 310/02.07.2019 privind promovarea în grad profesional a doamnei Petre Anamaria Cristina, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița

370 Dispoziție privind acordarea sporului pentru condiții vătămătoare personalului încadrat pe funcții din familia ocupațională ”administrație” din cadrul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița
371 Dispoziție privind acordarea sporului pentru condiții vătămătoare personalului încadrat pe funcții din familia ocupațională ”administrație” din cadrul Muzeului Național al Agriculturii
372 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
373 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect : execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203F, DN 2C,(Grivița)- Smirna – Iazu – Scânteia-DN21A, Km 0+000-Km25+350” LOT. 2 IAZU(DN21)-SCÂNTEIA – VALEA CIORII (DN21A),Km 11+200+km 25+350
374 Dispoziție privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Năstase Tanușa, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
375 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a unor influențe asupra bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2019
376 Dispoziție privind implementarea Hotărârii de Guvern nr. 557/2019 la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
377 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor cod SMIS 114075 si cod SMIS 116932
378

Dispoziție privind acordarea doamnei Pârvu Lorica-Florentina, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 116932

379 Dispoziție privind acordarea doamnei Mădularu Mariana, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 116932
380 Dispoziție privind acordarea doamnei Tănase Carmen, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 114075
381 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț-Cristian, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 124406
382 Dispoziție privind acordarea doamnei Roșca Valentina, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 119070
383 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor cod SMIS 124406 și cod SMIS 119070 
384 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Piceava Ramona Georgiana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 124406
385 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 117124
386 Dispoziție privind acordarea doamnei Tudorache (fostă Ghica) Emilia, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 117124
387 Dispoziție privind acordarea doamnei Dimache Silvia Petruța, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 117124
388 Dispoziție privind acordarea doamnei Stanciu Mariana, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 117124
389 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Haimana Ana-Maria, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 116941
390 Dispoziție privind acordarea doamnei Radu Constanța, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 116941
391

Dispoziție privind acordarea doamnei Gheorghe Luiza-Ștefania, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 116941

392 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela , asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SIPOCA 68
393 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic  a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 117124
394 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 114075
395 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului cod SMIS 114075
396 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iulie 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor cod SMIS 119070 și SIPOCA 68
397 Dispoziție privind modificarea și completarea Metodologiei de acordare a stimulentului financiar familiilor pentru nou-născuți, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.47 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare
398 Dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți -luna iulie 2019
399 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ-teritoriale Comuna Andrășești, județul Ialomița pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
400 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ-teritoriale Comuna Axintele, județul Ialomița pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA).
401 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ-teritoriale Comuna Buești, județul Ialomița pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
402 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ-teritoriale Comuna Cosâmbești, județul Ialomița pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
403 Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Tudoran Ovidiu, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
404 Dispoziție privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița, precum și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2019
405 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2019
406 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Oancea Geanina – Diana având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
407 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Roșca Valentina având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
408 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii “Conform cu originalul” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului “Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia“ – COD SMIS 119070 
409 Dispozitie privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea medicină de urgență din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
410 Dispozitie privind numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2019-2020
411 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestare servicii de diriginte de șantier pentru obiectivul “Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița) – Smirna – Iazu – Scânteia – Valea Ciorii – DN 21A, km 0+000 – km 25+350“
412 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea obstetrică - ginecologie  din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
413 Dispoziția privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 30.08.2019 – 06.09.2019
414 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentație de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordului-cadru având ca obiect ”Servicii de deszăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene – lot 1 - Urziceni”
415 Dispoziție privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Stănescu Vasilica, din funcția de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului Județean Ialomița
416 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița  
417-440 Dispoziții privind acordarea unei majorări salariale pe luna august 2019 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor cu finanțare europeană pentru funcționari publci din cadrul Consiliului Județean Ialomița
441 Dispoziție privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnișoarei Vasile Giorgiana-Marillene, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
442 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Mateescu Giorgiana de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
443 Dispoziție privind respingerea cererii numitului Boico Stanislav de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
444 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Vasile Mihaela de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
445 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a unor influențe asupra bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019
446 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a  influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia
447 Dispoziție privind actualizarea componenței Secretariatului Tehnic al Comisiei județene pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 și Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020
448 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unui post de director executiv, gradul II în cadrul Direcției Buget - Finanțe
449 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional debutant în cadrul  Direcției Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Infrastructură Rutieră
450 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clas I, grad profesional asistent în cadrul  Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartiment Investiții Publice
451 Dispozitie privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.92 din 31.07.2019
452 Dispozitie privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți – luna august
453 Dispozitie privind desemnarea domnului Sorin Andreescu și Brateș Joshua Andrea, ca persoane împuternicite cu constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în domeniul transportului rutier
454 Dispozitie privind stabilirea și atribuțiile echipei de realizare a proiectului ”Modernizare DJ 306 limita județ Călărași -Albești -Andrășești -Gheorghe Doja- Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306- Reviga – Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H- Cocora- Limita județ Buzău” cod SMIS 120110
455 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism
456 Dispozitie privind organizarea și efectuarea lucrărilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2019 din patrimoniul județului Ialomița
457 Dispozitie privind reactualizarea Codului de etică și integritate al personalului din cadrul Consiliului Județean Ialomița
458 Dispozitie privind încetarea, prin demisie, a contractului individual de muncă al domnului Bucur Gheorghe, șofer în cadrul Direcției de Achiziții și Patrimoniu- Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
459 Dispozitie privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.98 din 11.03.2019 privind stabilirea și atribuțiile echipei de realizare a proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey Cod SMIS 116932,” cu modificările ulterioare
460 Dispozitie privind respingerea cererii numitei Oprea Zoica de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
461 Dispozitie privind respingerea cererii numitei Șoldan Liubov de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
462 Dispozitie privind admiterea cererii numitei Filipache Daniela de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Filipache” în ”Ștefan”
463 Dispozitie privind completarea Metodologiei de acordare a stimulentului financiar familiilor pentru nou-născuți, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.47 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare
464 Dispozitie privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.89 din 18.05.2017 privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
465 Dispozitie pentru modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.200 din 27.05.2008 privind desemnarea consilierului de etică, cu modificările ulterioare
466 Dispozitie privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.98 din 11.03.2019 privind stabilirea și atribuțiile echipei de realizare a proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey Cod SMIS 116932,” cu modificările ulterioare
467 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Infrastructură Rutieră
468 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Investiții Publice
469 Dispozitie privind numirea definitivă a doamnei Petre Corina-Georgiana în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartiment Informații și Relații Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
470 Dispozitie privind numirea definitivă a doamnei Lazăr Diana Alexandra în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2 în cadrul Direcției Buget - Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment Analiză și Sinteză Bugetară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
471 Dispozitie privind completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.85/19.02.2019
472 Dispozitie privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
473 Dispozitie privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița, în perioada 07 – 09 octombrie 2019
474 Dispozitie privind numirea definitivă a domnului Bărăgan Stelică Marius în funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;
475 Dispozitie privind acordarea drepturilor salariale în luna septembrie 2019 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
476 Dispozitie privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 306 limita județ Călărași -Albești -Andrășești -Gheorghe Doja- Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306- Reviga – Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H- Cocora- Limita județ Buzău”
477 Dispozitie privind  acordarea unui ajutor financiar unității administrativ-teritoriale Comunei Sărățeni, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
478 Dispozitie privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți – luna septembrie 2019
479 Dispozitie privind modificarea Dispoziției nr. 215 din 09.07.2018 privind stabilirea componenței și atribuțiilor Echipei de Implementare a Proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”, cu modificările ulterioare
480 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului  ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740) limită județ Călărași Sinești (DN2)”- Cod SMIS 114075
481 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Construirea adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor cod SMIS 124406
482 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey ”- cod SMIS 116932
483 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”- cod SMIS 116941
484 Dispozitie privind desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea mențiunii ”Conform cu originalul” pe documentele suport aferente cererilor de plată/rambursare în cadrul proiectului ” Modernizare DJ 306 limita județ Călărași -Albești -Andrășești -Gheorghe Doja- Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306- Reviga – Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H- Cocora- Limita județ Buzău” cod SMIS 120110
485 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții de conducere de șef serviciu Achiziții Publice, grad II, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu
486 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
487 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate
488 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Corp Control
489 Dispozitie privind aprobarea deplasării la Bruxelles, în interes de serviciu, a doamnei Băicoianu Ionica, funcționar public în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
490 Dispozitie privind actualizarea componenței Secretariatului Tehnic al Comisiei Județene pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 și ale Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020
491  Dispozitie privid nîncetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Ilie Anca-Emilia, consilier juridic în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice
492 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Săftoiu Gheorghe, împuternicit prin procură specială, prin care solicită schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie al numitei Koszta Georgiana din ”Koszta” in ”Dumitrescu”
493 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Vasile Ana-Maria de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
494  Dispoziție privind respingerea cererii numitului Miron George-Constantin de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
495 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Druiu Mihaela de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
496 Dispoziție privind respingerea cererii numitului Marin Ionel-Eugen de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
497  Dispoziție privind respingerea cererii numitului Mitea  Ionuț-Antonel de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
498 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere de Arhitect Șef, grad II în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism
499 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Compartimentului Corp Control
500 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Servicii de consultanță în managementul proiectului” pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 306 limita județ Călărași -Albești -Andrășești -Gheorghe Doja- Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306- Reviga – Cocora- intersecție cu DJ 203E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102H- Cocora- Limita județ Buzău” 
501 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor executate la obiectivul ”Modernizare drum județean DJ 313 km 22 + 607 - km 35+ 087, limită județ Călărași - Axintele, județul Ialomița, conform Conrtractului de lucrări nr.5783/18.03.2015”
502 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
503 Dispozitie privind aprobarea repartizării pe trimestre a unor influențe asupra bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2019
504 Dispozitie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia
505 Dispozitie privind încetarea suspendării raportului de serviciu al domnului Tudoran Ovidiu, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
506 Dispozitie privind numirea domnului Zaharia Eduard-Ștefan, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 0, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Compartiment Infrastructură Rutieră din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
507 Dispozitie privind modificarea și completarea Metodologiei de acordare a stimulentului financiar familiilor pentru nou-născuți, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 47 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare
508 Dispozitie privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” – Cod SMIS 124406
509 Dispozitie privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect servicii de proiectare și inginerie conform devizului general pentru proiectul ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” – Cod SMIS 117124
510 Dispozite privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Diaconescu Gheorghița, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
511 Dispozitie privind numirea doamnei Ivanciu Cătălina, în funcția publică de execuție vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal, gradația 2, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului  și Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
512 Dispozitie privind admiterea cererii numitei Sîrbu Elena  de schimbare pe cale  administrativă a numelui său de familie din „Sîrbu” în „Niculescu”
513 Dispozitie privind stabilirea salariului de bază individual al domnișoarei Mihai Larisa Elena, administrator public al județului Ialomița, pe perioada implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
514 Dispozitie privind reîncadrarea în funcția publică specifică de Secretar General al Județului Ialomița a domnului Ionescu Adrian Robert
515 Dispozitie privind reîncadrarea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice a doamnei Năstase Luminița - Silvia
516 Dispoztie privind reîncadrarea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice a doamnei Mădularu Mariana
517 Dispozitie privind reîncadrarea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice a doamnei Panait – Drăghici Carmen – Daniela
518 Dispozitie privind reîncadrarea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice a doamnei Dinu Maria
519 Dispozitie privind reîncadrarea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice a doamnei Spătărelu Doina Elena
520 Dispozitie privind reîncadrarea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice a domnului Hristescu Marius
521 Dispozitie privind reîncadrarea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice a domnului Negoiu Mihai – Cosmin
522 Dispozitie privind admiterea cererii numitului Sofronia Costin - Gabriel de schimbare pe cale  administrativă a numelui său de familie din „Sofronia” în „Munteanu”   
523 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate
524 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului pentru Informații și Relații Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Coordonare Organizare
525 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Corp Control
526 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții de conducere de Șef Serviciu Investiții și Servicii Publice, grad II în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice
527 Dispozitie privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea prestării serviciilor de toaletare și degajarea vegetației din zona de siguranță a drumului județean DJ 102H, km 66+317 - km78+862, între localitățile Miloșești – Reviga
528 Dispozitie privind aprobarea documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 a Acordului-cadru având ca obiect ”Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene – Lot 1 Urziceni”
529 Dispozitie privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.140 din 09.04.2019 privind stabilirea și atribuțiile echipei de realizare a proiectului ”Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae” COD SMIS 116941
530 Dispozitie privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 488 din 17.10.2019 privind constituirea comisiei de concurs  și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Corp Control
531 Dispozitie privind  acordarea drepturilor salariale în luna octombrie 2019 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
532 Dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți - luna octombrie 2019
533 Dispoziție privind delegarea atribuțillor Secretarului General al Județului Ialomița în perioada 13-15 noiembrie 2019
534 Dispozitie privind  modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.140 din 09.04.2019 privind stabilirea și atribuțiile echipei de realizare a proiectului “Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae“ COD SMIS 116941, cu modificările ulterioare
535 Dispozitie privind mutarea definitivă a domnului Tudoran Ovidiu, din funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartiment Investiții Publice în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5 în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism
536 Dispozitie privind continuarea activității domnului Tudoran Ovidiu, consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism, cu durată redusă a timpului de muncă la jumătate de normă
537 Dispozitie privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 491/21.10.2019 privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Ilie Anca-Emilia, consilier juridic în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
538 Dispozitie privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 311/02.07.2019 privind promovarea în gradul profesional imediat superior a doamnei Ilie Anca-Emilia, consilier juridic în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare
539 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat următor celui deținut în cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism
540 Dispozitie privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2019
541 Dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Hristescu Marius
542 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul părților, al domnului Tudoran Ovidiu, consilier clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism
543 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect ”Furnizarea de autoturisme pentru Consiliul Județean Ialomița și Centrul Militar Județean Ialomița și a unui autocar pentru Consiliul Județean Ialomița ” 
544 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
545 Dispoziție privind constituirea Comisiei permanente de recepție la terminarea lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, conform contractului nr. 23095/2019-F din 18.10.2019 încheiat cu asocierea formată din SC Em Prime Construct SRL (lider), TR Construzioni Srl și SC Construzioni Generali Sud Srl, subsecvent nr.1 la Acordul Cadru nr. 23094/2019-R /18.10.2019
546 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Bucu, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană(PPA)
547 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Pleașă Mariana-Margareta de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
548 Dispoziție privind respingerea cererii numitului Carabulea Eugen-Angelo de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
549 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Ibriș Sunita de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
550 Dispoziție pentru constituirea Comisiei de recepție a bazelor/punctelor de sprijin în vederea verificării stadiului pregătirilor de iarnă, conform contractelor aflate în derulare pentru servicii de deszăpezire pe drumurile județene în perioada 2019-2023
551 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 525 din 06.11.2019 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Corp Control
552 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a unor influențe asupra bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019
553 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a unor influențe din rectificarea bugeului Spitalului Județean de urgență Slobozia, pe anul 2019
554 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect lucrări de execuție la obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 201- Loturile 1-4”
555 Dispoziție privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, începând cu luna noiembrie 2019
556 Dispoziție privind prelungirea suspendării raportului de serviciu al doamnei Vasile Giorgiana-Marillene, consilier clasa I, grad profesional superior, gradația 4, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Compartimentul pentru Informații și Relații Publice, la inițiativa sa, pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani
557 Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii aplicată domnului Pîrjolea Florian
558 Dispoziție privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu (CFPP) începând cu luna noiembrie 2019
559 Dispozitie privind reducerea duratei normale de muncă pentru doamna Roșca Valentina, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
560 Dispozitie privind punerea in executare pentru doamna Paslaru Olimpia, fost consilier in cadrul Directiei Buget Finante a Sentintei civile nr.1124 F/07.10.2019 ramasa definitiva, pronuntata de Tribunalul Ialomita in dosarul nr.498/98/2019
561 Dispozitie privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice - Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
562 Dispozitie privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor de proiectare și executare la obiectivul ”Racord electric impus prin avizul tehnic de racordare” pentru ”Parc solar fotovoltaic Ialomița I/0,5 MW”, conform Contractului de lucrări nr.7.960/03.10.2019
563 Dispozitie privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița și repartizarea pe trimestre a influențelor, pe anul 2019
564 Dispozitie privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 04.12.2019-09.12.2019
565 Dispozitie privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Dispoziția nr.508 din data de 01.11.2019 privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” – Cod SMIS 124406
566 Dispozitie privind admiterea cererii numitei Voicu Georgiana de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Basalău Ana – Maria din „Basalău” în “Voicu”
567 Dispozitie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Hobjilă Crety, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
568 Dispozitie privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general sal județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2019
569  Dispoziție privind acordarea drepturilor salariale în luna noiembrie 2019 pentru orele lucrate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
570  Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea medicină de urgență din cadrul Spitalului de Urgență Slobozia
571 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 213A, Mărculesti-Bucu, Km 32+050-Km37+230”conform Contractului de lucrărinr. 17822/2018-R din 01.10.2018
572 Dispoziție privind acordarea sumelor cuvenite funcționarilor publici din cadrul Consiliului Județean Ialomița prin punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 1917/04.12.2017, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr.635/98/2017, în anul 2019 (tranșa a II-a)
573 Dispoziție privind acordarea sumelor cuvenite personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Ialomița prin punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 136/30.01.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr.1767/98/2017, în anul 2019 (tranșa a II-a)
574 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 523 din 06.11.2019 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate
575 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
576 Dispoziție privind acordarea sumelor cuvenite personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Ialomița prin punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 136/30.01.2018, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr.1767/98/2017, în anul 2019 (tranșa a II-a)
577 Dispoziție privind acordarea sumelor cuvenite personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Ialomița prin punerea în aplicare a Sentinței civile nr. 1102/10.06.2016, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul Ialomița în dosarul nr. 910/98/2016, în anul 2019 (tranșa a IV-a)
578 Dispoziție privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți – luna noiembrie 2019
579 Dispoziție  privind numirea domnului Dima Costin-Vlăduț, pe perioadă determinată,  în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Vicepreședintelui Consiliului Județean Ialomița, domnul Gae Ionel
580 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor executate pentru obiectivul de investiții ”Contorizare consum energie electrică a Sălii de Spectacole Consiliului Județean Ialomița” conform Contractului de lucrări nr. 8041/24.08.2017
581 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2019
582 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2019
583 Dispoziție privind numirea doamnei Gheorghe Manuela Elena, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
584 Dispoziție privind reluarea de către domnișoara Tudor Silica – Vali a activității în cadrul Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate în funcția publică de execuție de consilier
585 Dispoziție privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Hobjilă Crety, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
586 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Unității Județene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, Direcției Investiții și Servicii Publice
587 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad asistent în cadrul Compartimentului Investiții Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice, Direcția Investiții și Servicii Publice
588 Dispoziție privind  delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului General al Județului Ialomița în perioada 30-31 decembrie 2019
589 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru valorificarea masei lemnoase pe picior aferentă tronsoanelor de drum Miloșești – DN 2C (DJ 102H), Cocora-Reviga(DJ102H) și Andrășești – Gheorghe Doja (DJ306)
590 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Damian Oana de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
591 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Burlacu Mariana-Rodica de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
592 Dispoziție privind respingerea cererii numitului Mateiu Adrian-Dănuț de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți
593 Dispoziție privind respingerea cererii numitei Vișan Daniela-Georgiana de acordare a stimulentului financiar pentru nou-născuți  
594 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnului Constantinescu Ionuț Silviu având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
595 Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Pavel Liliana, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
596 Dispoziție privind implementarea Hotărârii de Guvern nr. 970/2019 la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
597 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 30.12.2019-31.12.2019
598 Dispoziție privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Pavel Liliana, inspector în cadrul Direcția Buget Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
599 Dispoziție pentru modificarea art.2 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 584/19.12.2019 privind reluarea de către domnișoara Tudor Silica-Vali a activității în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate în funcția publică de execuție de consilier
600 Dispoziție pentru modificarea art.1 din Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 342/15.10.2018 privind stabilirea componenței și atribuțiilor Echipei de management a Proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul  Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
601 Dispoziție privind transferul doamnei Bratu Ani, la cererea funcționarului public, de la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița, din funcția publică de execuție de consilier achiziții, clasa I, grad profesional principal, la Consiliul Județean Ialomița în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
602 Dispoziție privind numirea doamnei Marcu Georgiana-Elena, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
603 Dispoziție privind numirea doamnei Chivu Virginia, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradația 2, în cadrul Compartimentului pentru Informații și Relații Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
604 Dispoziție privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2020 pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
605 Dispoziție privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2020 pentru Președintele și Vicepreședinții Consiliului Județean Ialomița
606 Dispoziție privind aprobarea Procedurii de alocare și gestionare a numerelor aferente documentelor financiar-contabile emise de Consiliul Județean Ialomița
   

 

categoria articolului 

dispoziții