Licitatii

 

Anunț licitație concesiune suprafață 255,50 ha teren și 1407,7304 ha destinatie agricolă categoria de folosință neproductiv- extravilan comuna Giurgeni, respectiv Gura Ialomiței
[ ... ]
Anunt achizitie directa Servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru proiectul ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” - cod SMIS 12446
Caiet de sarcini Clauze contractuale Formulare 
Anunț de licitație concesiune suprafata de 255,50 ha - extravilan Giurgeni si 1744,9934 ha extravilan Gura Ialomiței
[ ... ]
Anunț publicitar privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui imobil(teren+cladire) cu destinația prestări servicii, proprietatea privată a județului Ialomița
[ ... ]
Anunț publicitar vanzare prin licitație deschisă masa lemnoasa pe picior zona DJ 102H
[ ... ]
Anunț publicitar privind vanzarea prin licitatie deschisa a masei lemnoase pe picior din zoan de siguranta a drumului județean DJ 102H
[ ... ]
Anunț publicitar privind arendare teren cu destinație agricolă - categoria de folosință neproductiv - proprietatea privată a județului Ialomița situat in extravilanul comunei Giurgeni
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de publicitate pentru proiectul Construire adăpost pescăresc pentru imbunătățirea siguranței pescarilor
Caiet de sarcini si formulare 
Anunț achiziție directă Servicii de derulare management de proiect pentru proiectul Construire adăpost pescăresc pentru imbunătățirea siguranței pescarilor
Caiet de sarcini si formulare 
Anunț publicitar arendare teren cu destinație agricolă - categoria de folosință neproductiv, proprietate privată a județului Ialomița, situat in extravilanul comunei Giurgeni
[ ... ]

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri