Licitatii

 

Anunț atribuire contract achiziție publică Servicii informare si publicitate proiect cod SMIS 125496
[ ... ]
Anunț atribuire contract servicii audit financiar proiect ”Modernizarea,extinderea și dotarea UPU din cadru SJU Ialomita”
[ ... ]
Anunt atribuire contract achiziție publica servicii management pe obiectiv Restaurare si conservare Biserica de Lemn Sf Nicoale cod SMIS 116941
[ ... ]
Anunț publicitar privind vânzarea prin Licitație a masei lemnoase pe picior din zona de siguranța a drumurilor județene proprietate publică a județului Ialomița
   
Anunț achiziție directă servicii verificare proiect tehnic pentru obiectivul - Construire adăpost pescăresc pentru îmbunatățirea siguranței pescarilor
Documentație achiziție servicii verificare 
Anunț achiziție publică servicii verificare proiect DJ 201 -”Modernizare DJ 201 Buesti - Ivanesti - Ion Ghica – Ciulnita – Cosambesti -Marculesti, km 57+000 - km 84+000”
Documentație achiziție servicii verificare
Anunț achiziție publică servicii verificare proiect Dj 201 - „Modernizare DJ 201 Tronsonul I DN2 Coșereni – Axintele – Orezu, Km 0+000 – Km 35+400”
Documentație achiziție servicii verificare
Anunt atribuire -servicii cu auditul pentru proiectul Reabilitarea si punerea in valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci
[ ... ]
Acjiziziție - Servicii management de proiect pentru "Reabilitarea şi punerea în valoare a Monumentului Istoric Oraşul de Floci"
[ ... ]
Anunt de publicitate achizitionare servicii de verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul - ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”
Caiet sarcini , formulare, clauze contractuale

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri