Licitatii

 

Anunț publicitar privind arendare teren cu destinație agricolă - categoria de folosință neproductiv - proprietatea privată a județului Ialomița situat in extravilanul comunei Giurgeni
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de publicitate pentru proiectul Construire adăpost pescăresc pentru imbunătățirea siguranței pescarilor
Caiet de sarcini si formulare 
Anunț achiziție directă Servicii de derulare management de proiect pentru proiectul Construire adăpost pescăresc pentru imbunătățirea siguranței pescarilor
Caiet de sarcini si formulare 
Anunț publicitar arendare teren cu destinație agricolă - categoria de folosință neproductiv, proprietate privată a județului Ialomița, situat in extravilanul comunei Giurgeni
[ ... ]
Anunt atribuire contract servicii deszapezire
[ ... ]
Anunt anulare procedura negociere fara publicare - servicii deszapezire
[ ... ]
Anunț achiziție directă Servicii de publicitate pentru proiectul Construire adăpost pescăresc pentru imbunătățirea siguranței pescarilor
Anunț achiziție servicii publicitate Caiet de sarcini
Anunț achiziție directă Servicii de derulare management de proiect pentru proiectul Construire adăpost pescăresc pentru imbunătățirea siguranței pescarilor
Anunț achiziție servicii management Caiet de sarcini    
Anunț achiziție servicii privind audit financiar al proiectului pentru obiectivul Construire adăpost pescăresc pentru imbunătățirea siguranței pescarilor
Anunț achiziție servii audit Caiet de sarcini Clarificare din partea autorității contractante
Anunț publicitar arendare teren cu destinatie agricola - extravilanul comunei Giurgeni
[ ... ]

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri