Rapoarte 2005

R A P O R T U L

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada iulie 2004 - octombrie 2005


R A P O R T

privind deplasarea în Anglia din perioada 23.10. – 30.10.2005

- sinteză -


R A P O R T

privind aplicarea Legii nr. 544/2001

privind liberul acces la informaţiile de intere public în anul 2005


R A P O R T

privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică în anul 2005


R A P O R T

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2005

 


categoria articolului 

rapoarte, 2005