Sedinta extraordinara in data de 19.11.2015, ora15,30

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 19.11.2015ora15,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

 

a) privind aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenție  pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale – instalații electrice la Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu”;

Proiect Hotarare

Expunere de motive

Raport la proiect de hotărâre

Anexa

Adresa Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu

b) privind repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2015;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport la proiect de hotărâre

Anexa

c) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport comun DBF si DISP

Anexa

d) privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015;

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport la proiect de hotărâre

Nota de fundamentare

Anexa

e) privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa.

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DCO

Şedinţa este publică.

 

 

VICEPREŞEDINTE,

Ioan MARTIN