Ședință ordinara a CJ Ialomița in data de 25.09.2015

Comunicate, transparență decizională

 CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 25.09.2015, ora 11,00,  în sala de conferinţe „Nicolae Hagianoff” (etaj I) – Domeniul Manasia, comuna Manasia, judeţul Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

  I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 27 august 2015.

Proces Verbal 27.08.2015

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DBF

Anexa

Rapoarte Comisii de specialitate

b) privind modificarea anexelor nr. 1b şi 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013,  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DBF

Anexa 1

Anexa 2

Rapoarte Comisii de specialitate

c) privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Muzeului Agriculturii Slobozia;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DCO

Anexa

Rapoarte Comisii de specialitate

d) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport comun DBF si DISP

Anexa

Rapoarte Comisii de specialitate

e) privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia,  pe anul 2015;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DBF

Anexa

Rapoarte Comsii de specialitate

f) privind repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2015;

   Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport comun DBF si DISP

Anexa      

 Rapoarte Comisii de specialitate

g) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.  94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcţiunilor şi administrarea unor spaţii din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DAP

Adresa ATI

 Rapoarte Comsii de specialitate

h) privind aprobarea Convenţiei de colaborare cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DCO

Anexa

Adresa Episcopia Sloboziei și Călărașilor

Rapoarte Comisii de specialitate

i) privind aprobarea Convenţiei de colaborare cu Asociaţia Socio - Culturală „Matei Basarab” Slobozia;

Proiect de hotarare

Expunere de motive

Raport DCO

Anexa

Adresa DGASPC

Adresa Asociatia Matei Basarab

Rapoarte Comisii de specialitate

j) privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 30 mp, proprietate publică a judeţului Ialomiţa, către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.;

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport DAP

Anexa

Adresa Enel

Rapoarte Comisii de specialitate

k) privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul şcolar 2015 – 2016;

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport DCO

Adresa Liceul Tehnologic

Rapoarte Comisii de specialitate

l) privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, pentru anul şcolar 2015 – 2016;

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport DCO

Adresa CJRAE

Rapoarte Comisii de specialitate

m) privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, judeţul Ialomiţa, pentru anul şcolar 2015 – 2016.

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport DCO

Adresa Palatul Copiilor Slobozia      

Rapoarte Comisii de specialiate    

 

Propunere suplimentare ordine de zi:

Proiect de hotarare aprobare acord colaborare CJ Calarasi - POR

Rapoarte Comisii de specialitate

 

Proiect de hotarare aprobare acord colaborare CJ Calarasi - SUERD

Rapoarte Comisii de specialitate

 

Şedinţa este publică.

 

 

VICEPREŞEDINTE,

Ioan MARTIN