Sedinta ordinara in data de 23.03.2016, ora 14,30

Comunicate, transparență decizională

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 23.03.2016, ora 14,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

  I.   a) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 17.12.2015;

Proces verbal sedinta 17.12.2015

       b) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data 27.01.2016.

     Proces verbal sedinta 27.01.2016

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Miclea Dan; 

Proiect de hotarare privind incetare mandat Miclea Dan

b) privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, mandatului de consilier judeţean al domnului Sitaru Nicolae;

Proiect de hotarare privind incetare mandat Sitaru Nicolae

c) privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Tudor George;

Proiect de hotarare privind validare Tudor George

d) privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 33/30.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;

Proiect de hotarare privind modificare HCJI nr.33/2012

e) privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 1 din 30.06.2012  privind alegerea Comisiei  de validare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

Proiect de hotarare privind modificare HCJI nr. 1/2012

f) privind aprobarea rectificarii bugetului general al  județului Ialomița pe anul 2016;

Proiect de hotarare privind rectificare buget judet 2016

g) privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016;

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli Spital Judetean de Urgenta Ialomita

h) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,cu modificările și completările ulterioare;

Proiect de hotarare privind modificare anexa 2 HCJI nr. 31/2013

i) privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;

Proiect de hotarare privind aprobare organigrama DGASPC

j) privind aprobarea organigramei  şi  statului de funcţii  ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

Proiect de hotarare privind aprobare organigrama Spital Județean de Urgenta Ialomita

k) privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2016;

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantum cotizatii

l) privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 7/14.02.2012;

Proiect de hotarare privind modificare HCJI nr. 7/2012

m) privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 4/27.02.2009 privind  însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Ialomița;

Proiect de hotarare privind modificare HCJI nr. 4/2009

n) privind numirea reprezentanților județului Ialomița în  Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și aprobarea mandatului acestora. 

Proiect de hotarare privind numire reprezentanti AGA Drumuri si Poduri SA

III. Diverse

Şedinţa este publică.

 

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU

fisiere: 
AtaşamentMărime
PDF icon Rapoarte comisii de specialitate912.55 KB