Concursuri


Începând cu 01.01.2020 noul site este cjialomita.ro
Aici veți găsi doar informațiile publicate până la 31.12.2019.

-------

 Dosar înscriere concurs

 Formular de inscriere

Adeverinta

 Declarație pe propria răspundere conform OUG 24/2008

Procedură desfășurare probă suplimentară

Rezultat final concurs ocupare functie consilier asistent DBF - Comp. Programare si Urmarire Venituri
[ ... ]
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Directiei Buget Finante - Compartiment Programare si Urmarire Venituri
[ ... ]
Anunt organizare concurs ocupare post consilier asistent - Compartiment Investitii Publice - Serviciul Investitii si Servicii Publice - Directia Investitii si Servicii Publice
Atribuții postului - consilier asistent
Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocupare a doua funcții publice vacante de execuție de consilier cls.I, grad profesional debutant din cadrul Directiei Investitii si Servicii Publice - Serviciul Management de Proiect
[ ... ]
Rezultat probă suplimentară testare competențe specifice tehnologia informației concurs ocupare post consilier asistent DBF
[ ... ]
Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție de conducere vacanta - director executiv, grad II- DISP
[ ... ]
Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocupare a doua funcții publice vacante de execuție de consilier clasa I, grad profesional debutant in cadrul DISP - Serv. Management de Proiect
[ ... ]
Rezultatul final la concursul de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Directiei Investitii si Servicii Publice - Serviciul Management de Proiect
[ ... ]
Rezultat interviu concurs ocupare post consilier asistent DISP - Serv. Management de Proiect
[ ... ]
Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informației la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, consilier, debutant - DISP - Serviciul Management Proiect
[ ... ]

Pagini

 

categoria articolului 

anunțuri