Dispoziții - 2010

Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa

2010

DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a contractului individual de muncă pentru Giuvala Ana, îngrijitor în cadrul Serviciului Protocol Administrativ, Protecţia Muncii.
DISPOZIŢIE privind stabilirea componenţei Grupului de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Druncea Costela – Ana-Maria, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al fiului său minor Mitan Eduard-Ionuţ, din “Mitan” în “Druncea”.
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind stabilirea componenţei Grupului de lucru pentru sprijinirea activităţii responsabilului coordonator de proiecte desemnat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.56/12.10.2009 în vederea aplicării prevederilor Ordinului nr.1090/2009 pentru aprobarea Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.
DISPOZIŢIILE de la nr. 10 la nr. 94 din 21.05.2009 privind reîncadrarea funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, urmare aplicării Legii-cadru nr.330/2009.
DISPOZIŢIE privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă pe perioadă determinată pentru domnul Bucur Iulian, consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe perioada desfaşurării contractului de management în funcţia de Director coordonator în cadrul Oficiului Judeţean de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 3 corespunzătoare vechimii în muncă pentru domnişoarei Voinescu Mihaela-Laura în funţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare, în cadrul Directiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartiment Achiziţii.
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 2 corespunzătoare vechimii în muncă pentru domnul Paraipan Claudiu-Eugen în funţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, în cadrul Directiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu Public şi Privat.
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 5 corespunzătoare vechimii în muncă pentru doamna Niculescu Nicoleta în funţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare, în cadrul Directiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartiment Coordonare Organizare.
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa in perioada 09-11 februarie 2010.
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu, firmei S.C.Transport Privat S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale.
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind cnstituirea Comisiei de predare a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al judeţului Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind numirea pe perioada determinată a domnişoarei Voicu Simona – Dorina pentru funcţia publica de executie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3 de salarizare, gradaţia 2, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartiment Integrare Europeană, Dezvoltare Regională, Perteneriate Interne şi Internaţionale.
DISPOZIŢIE privind numirea pe perioada determinată a domnului Bălan Adrian-Florin pentru funcţia publica de executie temporar vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, gradaţia 1, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară.
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 3 corespunzătoare vechimii în muncă pentru domnul Neagu Laurenţiu-Marinel, în functia de şofer I, în cadrul Serviciului Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii.
DISPOZIŢIE privind prelungirea delegării domnului Toma Ion să îndeplinească funcţia de conducere de şef serviciu Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii, pentru o perioadă de 60 de zile.
DISPOZIŢIE privind numirea, pe perioadă determinată, a domnului Plăiaşu Emanuel-Eduard în funcţia de consilier în cadrul Cabinetului Preşeduintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 15-18 martie, respectiv 22-25 martie 2010.
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor domnului Iona Martin, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în perioada 15-18 martie, respectiv 22-25 martie 2010.
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de predare a unor mijloace fixe aparţinând Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Stanciu Ecaterina-Claudia, consilier în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale, la iniţiativa sa pe perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani.
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Dimache Silvia-Petruţa,, consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară,, la iniţiativa sa pe perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani.
DISPOZIŢIE D.nr.119-privind aprobarea documentaţiei şi constituirea comisiei de evaluare şi negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de lucrări suplimentare la obiectivul “Amenajare şi extindere unitate de primire urgenţe-Spitalul judeţean de urgenţă Slobozia”.
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Bankah-Aladas Mohamed-Samer, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie şi al prenumelui său, din “Bankah-Aladas Mohamed-Samer” în “Aladas Samer“.
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Bankah-Aladas Mohamed-Samer, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al fiicei sale minore din, din “Bankah-Aladas” în “Aladas“.
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Bankah-Aladas Mohamed-Samer, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui fiului său minor, din “Bankahalades Saeed- Mohamed-Samer” în “Aladas Saeed“.
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Bankah-Aladas Mohamed-Samer, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al fiicei sale minore din, din “Bankah-Alades” în “Aladas“.
DISPOZIŢIE privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă, ca urmare a pensionării anticipate parţiale, pentru domnul Mijea Anghel, administrator în cadrul Serviciului Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii.
DISPOZIŢIE -privind înlocuirea unui reprezentant al comunităţii, desemnat membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a doamnei Papacu Sultana, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a doamnei Diaconescu Gheorghiţa, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Resurse Umane.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a doamnei Buciu Crety, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Resurse Umane.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a domnului Diaconu Alexandru, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, treapta 2 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritotiului.
DISPOZIŢIE privind avansarea în trapta de salarizare imediat superioare a domnului Dinu Ion, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritotiului şi Lucrări Publice, Autoritatea judeţeană de Transport.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a doamnei Covalciuc Maria, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a domnişoarei Voinescu Mihaela-Laura, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a doamnei Gurlea Cristina-Graţiela, în funcţia publică de execuţie de inspector, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, gradaţia 2, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a domnului Hristescu Marius, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Achiziţii.
DISPOZIŢIE privind avansarea în treapta de salarizare imediat superioare a domnului Bereznicov Daniel, în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu Public şi Privat.
DISPOZIŢIE privind transferul la cerere al doamnei Achim Angela, în funcţia publică de execuţie de referent, grad profesional principal, trapta 1 de salarizare, gradaţia 3 în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice.
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 13-15 aprilie 2010.
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Caraş Vasilica, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din “Vasilica” în “Valentina”.
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ”carburanţi auto-anul 2010, pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Militar Judeţean Ialomiţa şi Serviciul de protecţie civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă – BARBU CATARGIU –al judeţului Ialomiţa”.
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnişoarei Şeicaru Florica, director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Buget Finanţe.
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind reactualizarea componenţei Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul “Întreţinere şi reparaţii curente drumuri judeţene – 2009”, conform Contractului de lucrări nr.2402/05.06.2009.
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie finală la obiectivul “Întreţinere şi reparaţii curente drumuri judeţene – 2008”, conform Contractului de lucrări nr.130/06.11.2008.
DISPOZIŢIILE de la nr.152 la nr. 174 privind recalcularea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 2 corespunzătoare vechimii în muncă pentru domnul Râureanu Nicolae Cristian în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta 2 de salarizare, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartiment Juridic
DISPOZIŢIE privind modificarea contractului individual de muncă al domnului Nedelcu Mihai, începând cu data de 01.05.2010
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de predare a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al judeţului Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 16 – 23 mai 2010
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Constantin Stoenescu – Secretarul judeţului Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Neagu Tănel, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorei „Neagu Andreea” în „Andra – Maria”
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Târteaţă Violeta, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Târteaţă” în „Crăsăneanu”
DISPOZIŢIE privind admiterea cecerii numitei Gurlea Liliana, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din „Liliana” în „Liliana – Constantina”
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu firmei SC DIANA TRANS SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru domnul Petre Nicolae, consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi patrimoniu, Serviciul Patrimoniu Public şi Privat
DISPOZIŢIE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în cadrul proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud Muntenia”
DISPOZIŢIE privind încetarea contractului individual de muncă pe perioadă determinată a domnului Plăiaşu Emanuel Eduard , în funcţia de consilier în Cabinetul Preşedintelui
DISPOZIŢIE privind constatarea încetării suspendării de drept şi reluarea activităţii, în baza aceluiaşi contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru domnul Bucur Iulian, consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru doamna Pătraşcu Ionela Roxana, consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Programare şi Urmărire Venituri
DISPOZIŢIE privind transferul în interesul serviciului al doamnei Tudor Ionela Edi , în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, gradaţia 2, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartimentul Juridic
DISPOZIŢIE privind încetarea de drept a raportului de serviciu existent, prin pensionare, pentru doamna Udma Lavinica, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartimentul Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 09-10 iunie 2010
DISPOZIŢIE privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Ilie Cioacă – Director executiv al Direcţiei Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Florea Marcela din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Ilie Marina din cadrul Direcţiei Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Dogaru Iulian Grigorin
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Martin Gheorghe, referent de specialitate în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Râureanu Nicolae Cristian
DISPOZIŢIE privind promovarea temporară a domnului Dogaru Iulian Grigorin pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv adjunct, treapta 1 de salarizare, grad I, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Marin Roxana Hermina
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnişoarei Moroianu Mihaela, şef serviciu Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri în cadrul Direcţiei Buget Finanţe
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu firmei SC MIHADI SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu firmei SC LOC GUL SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind aprobarea efectuării unei vizite de documentare a membrilor echipei de implementare a proiectului „Document Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 - Relizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa” Cod SMIS2817
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Amenajare şi extindere Unitate de Primire Urgenţe – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia”, conform Acordului contractual nr.2007/27.05.2009
DISPOZIŢIE privind încetarea cu acordul părţilor a raportului de serviciu existent, prin pensionare anticipată parţială, pentru domnul Bică Alexandru, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Kaya Clara – Elena, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Kaya Iskender – Alexandru, din „Iskender – Alexandru” în „Iskender”
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a doamnei Stoica Rodica, consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a domnişoarei Preda Mirela Genina, consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta 2 de salarizare, gradaţia 4, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a doamnei Covalciuc Maria, consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, urmare aplicării Hotărârii Consiliului judeţean Ialomiţa nr. 22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a doamnei Cazacu Maria, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a doamnei Albu Victoria, referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a domnului Moşescu Valeriu, consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a domnului Bereznicov Daniel, referent de specialitate, clasa I, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a domnului Paraipan Claudiu, consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, gradaţia 2, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a domnului Hristescu Marius, consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a domnişoarei Voinescu Mihaela Laura, consilier , clasa I, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a doamnei Gurlea Cristina Graţiela, inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, gradaţia 2, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind mutarea definitivă a doamnei Şuiu Elena, referent, clasa III, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat, urmare aplicării Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.22/2010
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind numirea unui membru în consiliul de administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, şi a unui membru supleant
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Preda Elena, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Preda” în „ Isar”
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa pe perioada efectuării concediului de odihnă aferent anului 2010
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Ciobanu Nicuşor Sorin, referent în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Programare şi Urmărire Venituri
DISPOZIŢIE Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în secretariatul tehnic al Comisiei judeţene pentru recensământul populaţiei şi al locuinţelor din România
DISPOZIŢIE privind declararea vacantă a funcţiei de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
DISPOZIŢIE privind revocarea din funcţie a directorului medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
DISPOZIŢIE privind numirea managerului interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
DISPOZIŢIE privind numirea directorului medical interimar al interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
DISPOZIŢIE privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul „Modernizare pod peste râul Ialomiţa la Albeşti – Andrăşeşti pe DJ306, KM 37+600”
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu existent, prin pensionare pentru invaliditate, pentru domnul Petre Nicolae, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat
DISPOZIŢIE privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor secretarului judeţului Ialomiţa, pe perioada concediului de odihnă
DISPOZIŢIE privind trecerea într-o altă tranşă corespunzătoare vechimii în muncă pentru domnul Lisaru Marian, în funcţia publică de conducere de şef serviciu, clasa I, treapta 1 de salarizare, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Negoiţă Niculina, director executiv în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice
DISPOZIŢIE privind transferul în interesul serviciului al doamnei Dogaru Simona, în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 2, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie finală pentru obiectivul „Reabilitare şi modernizare DJ 212 Feteşti – Ţăndărei km 100+915-105+915 km 76+900-83+075, Etapa I”, conform Contractului de lucrări nr.61/09.11.2007
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare DJ 101B km 55+700-60+200”, conform Contractului de lucrări nr.847/19.03.2010
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, consemnat în scris, pentru doamna Roman Ioana, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I,grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, gradaţia 4, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Finanţare Investiţii Publice
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 3 corespunzătoare vechimii în muncă pentru doamna Dogaru Simona în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 5 corespunzătoare vechimii în muncă pentru doamna Panţuru Veronica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 2 de salarizare, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Mass-media
DISPOZIŢIE privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea colectării selective a deşeurilor în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind transferul în interesul serviciului al doamnei Teodorescu Gabriela Virginia, în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta de salarizare 2, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartimentul Juridic
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Pătraşcu Ionela Roxana, consilier în cadrul DIRECŢIEI Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi urmărire Venituri, Compartimentul Programare şi Urmărire Venituri, la iniţiativa sa pe perioada concediului pentru creşterea copilului până la 2 ani
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii şi reîncadrarea doamnei Gheorghe Luiza Ştefania , în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, treapta 1 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice, Compartimentul Infrastructura Mediu
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Covalciuc Maria, consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, la cererea sa, pentru o perioadă de 3 luni
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 04-06 octombrie 2010
DISPOZIŢIE privind transferul în interesul serviciului al doamnei Neacşu Marinela, în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat
DISPOZIŢIE privind transferul în interesul serviciului al domnişoarei Rădulescu – Enache Raluca – Maria, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Ciocan Cristian, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Ciocan” în „Buzoianu”
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru doamna Dragomir Marieta, referent în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice, Compartimentul Investiţii Publice
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 01 – 05 noiembrie 2010
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 4 corespunzătoare vechimii în muncă pentru doamna Stoica Rodica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 2 de salarizare, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 3 corespunzătoare vechimii în muncă pentru doamna Slav Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 2 corespunzătoare vechimii în muncă pentru domnul Staicovici Nicu-Bogdan în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, treapta 2 de salarizare, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Programare şi Urmărire Venituri
DISPOZIŢIE privind încetarea contractului individual de muncă, ca urmate a acordului părţilor, al domnului Neagu Laurenţiu-Marinel, în funcţia de şofer în cadrul Personalului Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu firmei SC MIHADI SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu firmei SC MIHADI SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind completarea componenţei Comisiei de casare a unor bunuri din patrimoniul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, consemnat în scris, al doamnei Slav Daniela, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, treapta 3 de salarizare, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind delegarea doamnei Neagu Adriana – inspector în cadrul Direcţiei Buget Finanţe – să efectueze operaţiile de casă în perioada de absenţă a casierului
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii de către doamna Dragomir Marieta, în funcţia publică de execuţie de referent în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Serviciul investiţii şi Servicii Publice, Compartimentul Investiţii Publice
DISPOZIŢIE Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu pentru domnul Hristescu Marius, consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu , Serviciul Achiziţii Publice
DISPOZIŢIE privind desemnarea colectivului de lucru pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi implementarea activităţilor specifice acestuia din proiectul cu finanţare europeană „Implementarea, certificarea şi menţinerea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008 în cadrul instituţiei Prefectului - Judeţul ialomiţa, Consiliul Judeţean Ialomiţa, administraţiei publice locale din oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi-Tîrg, Ţăndărei şi din municipiile Feteşzi şi urziceni (I.C.M.S.M.C. ISO 9001:2008)“
DISPOZIŢIE privind acordarea gradaţiei 5 coresăunzătoare vechimii în muncă pentru domnişoara Preda Mirela-Genina în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, treapta 1 de salarizare, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Năstase Tanuşa în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind numirea domnişoarei Iuniţă Elena în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Achim Angela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Dobre Gheorghe în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 1 de salarizare, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartimentul Mass-media
DISPOZIŢIE privind numirea doamnei Pavel Ştefana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind modificarea Echipei Unităţii de Implementare a Proiectului „Ranforsarea şi Modernizarea DJ 201B, km 0+000 - km 19+000, pe traseul Ciochina-Orezu-Raşi“
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Covalciuc Maria, consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, la cererea sa, pentru o perioada de 3 luni
DISPOZIŢIE privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2011, pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind planificarea concediilor de odihnă pe anul 2011, pentru preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa

categoria articolului 

dispoziții, 2010