Rapoarte 2009

Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2009


R A P O R T privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,în anul 2009


R A P O R T privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în anul 2009


Date privind serviciul datoriei publice locale la 30.12.2009


Date privind serviciul datoriei publice locale la 30.09.2009

categoria articolului 

rapoarte, 2009