Şedinţă extraordinară a CJ Ialomiţa - 27.08.2015

Comunicate

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 27.08.2015, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

  I. a) aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 02 iulie 2015;

Proces verbal 2 iulie

     b)aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 23 iulie 2015.

Proces verbal 23 iulie

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

a)  privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. ȘTEFĂNESCU COM S.R.L., în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr;

Expunere de motive

Raportul Direcţiei Investiţii si Servicii Publice

Solicitare operator transport

Aviz ARR

 

b) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

Anexă

Expunere de motive

Raport comun al Direcţiei Buget Finante şi Direcţiei Investiţii si Servicii Publice

 

c) privind aprobarea creșterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul Consiliului Județean Ialomiţa și în instituțiile subordonate.

Expunere de motive

Raportul Direcţiei Buget Finanţe

 

III. Diverse

- prezentarea observaţiilor Instituţiei Prefectului – judeţului Ialomiţa cu privire la Hotărârile nr.40 şi 41/2015 adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa în data de 28 mai 2015.

Hotararea CJI nr. 40

Hotararea CJI nr. 41

Adresa Prefectura 19.08.2015

Adresa Prefectura 05.06.2015

Adresa CJ Ialomita

 

Şedinţa este publică.

 

VICEPREŞEDINTE,

       Ioan MARTIN