Dispozitii - 2016

Dispoziții ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa

2016

 

1

Dispoziție privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Plăieșu Emanuel – Eduard.

2

Dispoziție privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Manole Dan.

3

Dispoziție privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al doamnei Mușoiu Ramona.

4

Dispoziție privind numirea domnului Stanciu Adrian-Dragoș, în funcția publică de execuție de consilier superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Serviciul Investiții și Servicii Publice – Compartiment Investiți Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

5

Dispoziție privind numirea domnului Plăieșu Emanuel – Eduard, pe perioadă determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița .

6

Dispoziție privind numirea doamnei Petrescu Mihaela Cristina, pe perioadă determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița .

7

Dispoziție privind numirea domnișoarei Dumitru Valentina, pe perioadă determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița .

8

Dispoziție privind detașarea domnului Niță Ionel, conducător auto, în cadrul Consiliului Județean Ialomița.

9

Dispoziție privind Comisiei de preluare a unui teren agricol.

10

Dispoziție privind aprobarea normelor proprii și desemnarea persoanelor cu atribuții în vederea aplicării prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002, privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

11

 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul ”Modernizare drum județean 201A Coșereni-Moldoveni-Patru Frați-Adâncata, limită județ Prahova, tronson I:DN2- Patru Frați km 0+000-9+500.

12

 Dispoziție modificarea Dispoziției nr.107/15.06.2016 a vicepreședintelui Consiliului Județean Ialomița cu atribuții temporar delegate.

13

Dispoziție privind rechemarea din concediul de odihnă a domnișoarei Haimana Ana-Maria, consilier juridic în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Compartimentul juridic.

14

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița.

15

Dispoziție privind modificarea dispoziției nr.106 din 10.06.2016.

16

Dispoziție privind aprobarea unor măsuri privind ocuparea postului de manager la Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița.

17

Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Manole Iuliana.

18

Dispoziție privind revocarea Dispoziției nr.4/27.06.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

19

Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului Anghel Claudiu din funcția publică de consilier juridic în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

20

 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului Saftiuc Andrei-Silviu din funcția publică de referent în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

21

Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița.

22

Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Ionel Gae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița.

23

 Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Emil-Cătălin Grigore, Vicepreședinte al  Consiliului Județean Ialomița.

24

 Dispoziție privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Dragomir Marieta din funcția publică de referent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

25

Dispoziție privind numirea domnului Răducanu Sorin în funcția de execuție de muncitor calificat II, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire Protocol, Administrativ, Protecția Muncii, a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

26

Dispoziție privind admiterea cererii numitei Achim Luiza-Aurora de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Achim” în ” Drobotă”.

27

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2016.

28

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016.

29

Dispoziție privind modificarea anexei nr.3 la Dispoziția nr.16/08.07.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

30

Dispoziție privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 20 iulie – 22 august 2016.

31

Dispoziție privind delegarea unor competențe Vicepreședinților Consiliului Județean Ialomița și Secretarului Județului Ialomița.

32

Dispoziție privind numirea domnului Banu Nicolae-Cătălin în funcția publică de execuție de consilier superior în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Compartiment Monitorizare și Control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

33

 Dispoziție privind numirea doamnei Tudorache Florentina în funcția publică de execuție de consilier asistent în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Compartiment Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

34

Dispoziție privind eliberarea domnului Saftiuc Andrei-Silviu din funcția publică de referent din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

35

 Dispoziție privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Tudor Mihail, auditor.

36

Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de șef serviciu în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Serviciul Investiții și Servicii Publice.

37

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Teodorescu Gabriela Virginia, consilier juridic în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

38

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Buzu Creola Daniela, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

39

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Marin Roxana Hermina, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

40

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Niculescu Nicoleta, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

41

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Panțuru Veronica, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

42

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, domnului Marin Constantin, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

43

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Simion Aurelia, referent în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

44

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Ilie Marina, referent în cadrul Direcției Coordonare Organizare.

45

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Diaconescu Gheorghița, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe.

46

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Hobjilă Crety, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe.

47

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Chivu Vasilica, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe.

48

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Matei Daniela, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe.

49

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Papacu Sultana, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe.

50

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Chiru Carmen Cerasela, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe.

51

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Pâslaru Olimpia, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe.

52

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, domnului Bereznicov Daniel, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe.

53

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, domnului Nicoară Iulian-Adrian, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

54

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Gheorghe Luiza-Ștefania, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

55

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, domnului Dinu Ion, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

56

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Ștefan Elena, referent de specialitate în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

57

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, domnișoarei Preda Mirela-Genina, consilier juridic  în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.

58

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Dinu Maria, consilier  în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.

59

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, domnului Hristescu Marius, consilier în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.

60

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, domnului Șelaru Gheorghe, consilier  în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.

61

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Lefter Paula Alexandrina, consilier în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.

62

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Cilă Lenuța, referent de specialitate  în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.

63

Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, doamnei Pârjolea Vasilica, consilier juridic  în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.

64

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.20/2016, domnului Diaconu Alexandru, consilier  în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

65

Dispoziție privind revocarea Dispoziției nr.16/08.07.2016 a președintelui Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare.

66

Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2016.

67

 Dispoziție privind numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Slobozia și a unui membru supleant.

68

 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița

69

 Dispoziție privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă pe durată determinată nr.48 din 30.06.2016 al doamnei Petrescu Mihaela Cristina, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

70

 Dispoziție privind numirea domnului Potinche Alin-Lucian, pe perioadă determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

71

 Dispoziție privind completarea Dispoziției nr.31/22.07.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

72

Dispoziție privind aprobarea Strategiei de contractare pentru achiziție publică a serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT+DE, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 203F-DN2C Grivița-Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii – DN21A, km 0+000- km25+350, ”Modernizare drum județean DJ203E Căzănești-Cocora, km 0+000- km 12+800” și ”Modernizare drum județean DJ213A, Mărculești-Bucu, km 32+050 – km 37+230” și a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică, inclusiv a documentelor.

73 

anexa

 Dispoziție privind aprobarea Strategiei de contractare pentru achiziția publică de furnizare având ca obiect ”Vehicul cu șenile/roți tip UTD cu capacitate de trecere mărită, pentru Inspectoratul pentru Situați de Urgență „Barbu Catargiu” Ialomița.

74

 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2016.

75

 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016.

76

 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.30/19.07.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

77

 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.36 din 28.07.2016, privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de promovare  pentru ocuparea funcției publice de șef serviciu în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

78

Dispoziție privind desemnarea membrilor Comitetului de cooperare în vederea consolidării activităților de atragere de fonduri europene și  internaționale.

79

 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.36 din 28.07.2016, privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de promovare  pentru ocuparea funcției publice de șef serviciu în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Serviciul Investiții și Servicii Publice, cu modificările ulterioare.

80

Dispoziție privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu a domnului Cioacă Ilie, din funcția publică de conducere de director executiv în cadrul Direcției Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

81

 Dispoziție privind numirea managerului interimar al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, instituția aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița.

82

Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ortopedie și traumatologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

83

 Dispoziție privind constituirea ”Structurii de Securitate” pentru implementarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate la nivelul Consiliului Județean Ialomița.

84

 Dispoziție privind numirea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale IALOMIȚA, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița.

85

 Dispoziție privind constatarea încetării de drept a contractului de management nr.5266/24.08.2011, încheiat între Consiliul Județean Ialomița și doamna Mihaela Racovițeanu.

86

 Dispoziție privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2016-2017.

87

 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Drincă Vladimir de schimbare pe cale administrativă a prenumelui numitului Cojocaru Ionașcu-Alin din ”Ionașcu- Alin” în ”Alin”.

88

 Dispoziție privind numirea domnului Cioacă Ilie, pe perioadă determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița .

89

 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 07-09 septembrie 2016.

90

 Dispoziție privind numirea managerului interimar al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița.

91

 Dispoziție privind revocarea Dispoziției nr.90/06.09.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

92

 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare  între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2016.

93

 Dispoziție privind aprobarea documentației de atribuire , a strategiei de contractare și cooptarea pe lângă comisia de evaluare a unor experți (specialiști) pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect Furnizarea și distribuirea mere în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în școli, elevilor din clasele pregătitoare și clasele I-VIII din învățământul de stat, particular autorizat/acreditat și, respectiv, confesional , în anul școlar 2016-2017, pentru județul Ialomița.

94

 Dispoziție privind aplicarea prevederilor ordonanțelor de urgență ale Guvernului nr.20/2016 și nr.43/2016 doamnei Bucoveanu Adriana, inspector în cadrul Direcției Buget-Finanțe.

95

 Dispoziție privind promovarea temporară a domnului Dobriș Ștefan, pentru executarea cu caracter temporar a funcției publice de șef serviciu în cadrul Direcției Coordonare Organizare – Serviciul Juridic Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

96

 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de șofer I în cadrul Direcției Achiziție și Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

97

 Dispoziție privind completarea Comisiei de evaluare  pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

98

 Dispoziție privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Consiliului Județean Ialomița.

99

 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița.

100

Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier superior în cadrul Compartimentului Infrastructură Rutieră și o funcție publică de consilier superior în cadrul Compartimentului Investiții Publice – Direcția Investiții și Servicii Publice.

101

Dispoziție privind admiterea cererii numitei Decu Mihaela Daniela de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din ”Mihaela-Daniela” în ”Daniela”.

102

Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, a domnului Bucur Mihăiță, șofer în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu - Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

103

Dispoziție privind organizarea și efectuarea  lucrărilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pe anul 2016, ale Consiliului Județean Ialomița.

104

Dispoziție privind constituirea Comisiei tehnice pentru întocmirea Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 și PM 2,5), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2, NO1).

105

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2016.

106

Dispoziție privind numirea managerului interimar al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița.

107

Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea drum județean DJ 313 km22+607-km 35+087, limită județ Călărași-Axintele, conform Contractului de lucrări nr.5783/18.03.2015.

108

Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs/examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

109

Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice vacante de consilier superior și a unei funcții publice vacante de consilier principal în cadrul  Serviciului Management de Proiect – Direcția Investiții și Servicii Publice.

110

Dispoziție privind promovarea temporară a doamnei Stanciu Mariana pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice vacante de sef serviciu în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

111

Dispoziție privind constituirea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii nr.46/22.09.2016 a Consiliului Județean Ialomița.

112

Dispoziție privind desemnarea unor membrii în Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița , din rândul consilierilor județeni în funcție.

113

Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în data de 07 octombrie 2016.

114

Dispoziție privind aprobarea deplasării în Spania, în interes de serviciu, a domnului Potinche Alin Lucian, consilier la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

115

Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.48/12.10.2012 privind constituirea Comisiei de întocmire a raportului anual privind stadiul de realizare a lucrărilor de împădurire pentru obiectivul ”Reconstrucție ecologică și împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosințelor agricole , aflate în proprietatea Primăriei Reviga, județul Ialomița – 18,77 ha” conform Contractului de lucrări nr.8473/1/8.06.2016.

116

Dispoziție privind Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de împădurire pentru obiectivul ”Reconstrucție ecologică și împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosințelor agricole , aflate în proprietatea Primăriei Reviga – Perimetrul de ameliorare comuna Reviga, județul Ialomița – 18,77 ha” conform Contractului de lucrări nr.8473/1/8.06.2016.

117

Dispoziție privind admiterea cererii numitului Barbu Victor de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Feraru Geneza, din ”Feraru” în ”Barbu”.

118

Dispoziție privind admiterea cererii numitului Barbu Victor de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Feraru Tara, din ”Feraru” în ”Barbu”.

119

Dispoziție privind numirea managerului interimar al Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

120

Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Chivu Vasilica din cadrul Direcției Buget-Finanțe.

121

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița.

122

Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2016.

123

Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, conform Contractului de lucrări nr.2329/1/09.09.2015 subsecvent la Acordul Cadru nr.2329/09.09.2015.

124

Dispoziție privind numirea domnului Băicoianu Marian în funcția de execuție de Șofer în cadrul Direcției de Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii, a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

125

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2016.

126

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016.

127

Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Răducanu Sorin, muncitor calificat II în cadrul Direcției de Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecția Muncii, a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

128

Dispoziție privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.64/20.10.2016.

129

Dispoziție privind aprobarea documentației de atribuire și a strategiei de contractare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect furnizarea și distribuirea produselor lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, în anul școlar 2016-2017, pentru zona Urziceni, județul Ialomița.

130

Dispoziție privind prelungirea unui termen prevăzut de Dispoziția nr.123/17.10.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

131

Dispoziție privind stabilirea funcțiilor din cadrul Consiliului Județean Ialomița și al aparatului de specialitate care presupun accesul la informații secrete de serviciu.

132

Dispoziție privind stabilirea funcțiilor din cadrul Consiliului Județean Ialomița și al aparatului de specialitate care necesită accesul la informații secrete de stat.

133

Dispoziție privind transferul doamnei Bucoveanu Adriana, în interesul serviciului, din funcția publică de inspector clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate  - Programare și Urmărire Venituri – Compartiment Programare și Urmărire Venituri, la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ialomița.

134

Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de împădurire pentru obiectivul ”Reconstrucție ecologică forestieră pentru terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, județul Ialomița”, conform contractului de lucrări nr.8473/2/08.06.2011.

135

Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Marin Roxana Hermina, având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartiment Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

136

Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnișoarei Panglică Carmen, având funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu, Compartiment Patrimoniu Public și Privat, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

137

Dispoziție privind numirea doamnei Sulima Eugenia Tatiana, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

138

Dispoziție privind numirea doamnei Dumitru Ramona Antonele, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

139

Dispoziție privind aprobarea unor măsuri pentru ocuparea postului de manager la Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița.

140

Dispoziție privind aprobarea unor măsuri pentru ocuparea postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița.

141

Dispoziție privind aprobarea unor măsuri pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița.

142

Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru ocuparea a zece funcții vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

143

Dispoziție privind constituirea Comisiei permanente pentru recepția lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, conform Contractului de lucrări nr.2329/2/13.09.2016, subsecvent la Acordul Cadru nr.2329/09.09.2015.

144

Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița , precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pentru anul 2016.

145

Dispoziție privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al Doamnei Chivu Vasilica și reluarea activității cu data de 03.11.2016 în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Buget Finanțe, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

146

Dispoziție privind modificarea și completarea art.2, alin.1, lit.c, a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.139/02.11.2016.

147

Dispoziție privind modificarea și completarea art.2, alin.1, lit.c, a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.140/02.11.2016.

148

Dispoziție privind modificarea și completarea art.2, alin.1, lit.c, a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.141/02.11.2016.

149

Dispoziție privind reluarea activității de către domnul Marin Constantin în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartimentul Informații și Relații Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

150

Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Gangan Doina, consilier în Direcția Investiții și Servicii Publice  - Serviciul Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

151

Dispoziție privind admiterea cererii numitei Popa Ana de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Popa” în ”Mechno”.

152

Dispoziție privind admiterea cererii numitei Popa Elena Andreea de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Popa” în ”Mechno-Popa”.

153

Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.103/23.09.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

154

Dispoziție privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 10-11 noiembrie 2016.

155

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița.

156

Dispoziție privind aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de elaborare  a documentației tehnico-economice, faza expertiză tehnică și PT+DE la obiectivul de investiții modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317-78+862”.

157

Dispoziție privind aprobarea documentației de atribuire și a documentelor suport pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de elaborare expertiză tehnică la obiectivul de investiții ”Amenajare Centrul de Îngrijiri Paleative”

158

Dispoziție privind constituirea unei comisii pentru predarea-preluarea unor bunuri imobile în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia.

159

Dispoziție privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Nicoară Iulian Adrian, șef serviciu în Direcția Investiții și Servicii Publice – Serviciul Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

160

Dispoziție privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Marin Constantin, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartimentul Informații și Relații Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

161

Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pentru anul 2016.

162

Dispoziție privind modificarea anexei nr.3 la Dispoziția nr.139/02.11.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

163

Dispoziție privind modificarea anexei nr.3 la Dispoziția nr.140/02.11.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

164

Dispoziție privind modificarea anexei nr.3 la Dispoziția nr.141/02.11.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

165

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pentru anul 2016.

166

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pentru anul 2016.

167

Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea drumului județean DJ212, km58+29- km61+299 DN2A-limită județ Brăila-Luciu, județul Ialomița”, conform contractului de lucrări nr.7357/24.10.2011.

168

Dispoziție privind aprobarea documentației de atribuire și a strategiei de contractare pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect Furnizare și distribuire mere în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli”, preșcolarilor din grădinițele de stat  autorizate/acreditate și particulare acreditate, cu program normal de 4 ore, în anul școlar 2016-2017, pentru județul Ialomița.

169

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița.

170

Dispoziție privind numirea doamnei Boboc Lucica în funcția publică de execuție de inspector superior în cadrul Direcției Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

171

Dispoziție privind numirea doamnei Dimache Silvia Petruța în funcția publică de execuție de consilier superior în cadrul Direcției Buget Finanțe Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

172

Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.142 din 02.11.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

173

Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2016.

174

Dispoziție privind numirea directorului medical interimar al Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

175

Dispoziție privind implementarea Hotărârii Guvernului nr.871/2016 la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

176

Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2016.

177

Dispoziție privind sancționarea disciplinară a domnului Potinche Alin Lucian, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

178

Dispoziție privind sancționarea disciplinară a doamnei Roșca (fostă Dumitru) Valentina, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

179

Dispoziție privind sancționarea disciplinară a domnului Pletea Nicolae, șef formație muncitori.

180

Dispoziție privind numirea doamnei Pavel Liliana în funcția publică de execuție de consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe - Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire venituri – Compartiment Finanțare Programe/Proiecte și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

181

Dispoziție privind numirea domnului Tudoran Ovidiu în funcția Publică de execuție de consilier asistent în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Compartiment Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

182

Dispoziție privind numirea doamnei Brașoveanu Diana-Valentina în funcția Publică de execuție de consilier superior în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Compartiment Modernizare și Control din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

183

Dispoziție privind sancționarea disciplinară a doamnei Stanciu Mariana, șef serviciu în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

184

Dispoziție privind sancționarea disciplinară a doamnei Manole Iuliana, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

185

Dispoziție privind sancționarea disciplinară a doamnei Gheorghe Luiza, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice.

186

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița.

187

Dispoziție privind sancționarea disciplinară a domnului Dinu Ion, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Autoritatea Județeană de Transport.

188

Dispoziție privind destituirea din funcția publică a domnului Marin Constantin, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Compartimentul Informații și Relații Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

189

Dispoziție privind numirea domnului Pârjolea Florian în funcția publică de execuție de consilier asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Unitatea Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitate Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

190

Dispoziție privind numirea doamnei Roșca Doina Venera în funcția publică de execuție de consilier superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Serviciul Investiții și Servicii Publice – Compartimentul Infrastructură Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

191

Dispoziție privind suspendarea contractului individual de muncă pe durată determinată, nr.48/30.06.2016 al doamnei Petrescu Mihaela Cristina, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița, la inițiativa sa, pe perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani.

192

Dispoziție privind reîncadrarea domnului Nicoară Iulian Adrian în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

193

Dispoziție privind reîncadrarea doamnei Ștefan Elene în funcția publică de execuție de referent de specialitate în Direcția Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

194

Dispoziție privind reîncadrarea doamnei Gheorghe Luiza Ștefania în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

195

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2016.

196

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016.

197

Dispoziție privind sancționarea disciplinară a domnului Tudor Mihail – auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern.

198

Dispoziție privind admiterea cererii numitului Ghiță Alexandru-Adrian, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Ghiță” în ”Răducanu”.

199

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița.

200

Dispoziție privind numirea managerului interimar al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița – instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița.

201

Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.133/27.05.2014 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

202

Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2016.

203

Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Sistem de siguranță la incendiu imobil Sală Spectacole”.

204

Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoarei tranșei de vechime în muncă a doamnei Buzu Creola Daniela, consilier, grad profesional superior în cadrul Direcției Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

205

Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoarei tranșei de vechime în muncă a doamnei Petrescu Mihaela Cristina, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița.

206

Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoarei tranșei de vechime în muncă a doamnei Gurlea Grațiela Cristina, inspector, grad profesional superior în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

207

Dispoziție privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  din cadrul Consiliului Județean Ialomița în perioada 01.01.2017 – 08.02.2017.

208

Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 29 decembrie 2016 – 04 ianuarie 2017.

209

Dispoziție privind transferul doamnei Nicolae Petruța Mirela, în interesul serviciului din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget – Contabilitate - Programe și Urmărire Venituri - Compartiment Buget Contabilitate la Agenția de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița – Serviciul Decontări Operațiuni cu Numerar și Produse Electronice, Compartimentul Casierie – Tezaur Vânzare și Susținere a Titlurilor de Stat și Certificatelor de Trezorerie.

210

Dispoziție privind aprobarea programării concediilor de odihnă, pe anul 2017, pentru personalul din  aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.

211

Dispoziție privind aprobarea documentației de atribuire și constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică servicii de cadastru pentru drumurile județene aparținând domeniului public al județului Ialomița.

212

Dispoziție privind aprobarea procedurii de alocare și gestionare a numerelor eferente documentelor financiar – contabile emise de Consiliul Județean Ialomița, de întocmire și utilizare a acestora, pentru exercițiul financiar 2017.

213

Dispoziție privind preluarea activităților de efectuare  a operațiunilor de casă ale Consiliului Județean Ialomița de către doamna Chiru Carmen Cerasela.

214

Dispoziție privind aprobarea programării concediilor de odihnă, pe anul 2017, pentru președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Ialomița.

categoria articolului 

dispoziții