Rapoarte 2006


R A P O R T U L preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2006


MUZEUL NAŢIONAL AL AGRICULTURII

RAPORT DE ACTIVITATE - 2006


MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

RAPORT DE ACTIVITATE - 2006


CENTRUL CULTURAL UNESCO „Ionel Perlea“

RAPORT DE ACTIVITATE - 2006


BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ŞTEFAN BĂNULESCU“

RAPORT DE ACTIVITATE - 2006


DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR IALOMIŢA

RAPORT DE ACTIVITATE - 2006


RAPORT DE ACTIVITATE - 2006

Consilier judeţean PETRE GHEORGHE

 

R A P O R T

privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2006


R A P O R T

privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în anul 2006

 

FIŞĂ DE EVALUARE

a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2006


R A P O R T

privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,

în anul 2006

 

FIŞĂ DE EVALUARE

a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2006


RAPORT DE ACTIVITATE - 2006

Consilier judeţean NEACŞU MARIAN


R A P O R T

asupra dezbaterii publice privind „Strategia de modernizare, reabilitare şi întreţinere a căilor rutiere de comunicaţii din judeţul Ialomiţa“

 

categoria articolului 

rapoarte, 2006