Rapoarte 2015

- rapoarte publicate în anul 2015 -

Raport de activitate al consilierului judetean Galatchi Emil pentru anul 2015

Raport activitate al consilierului judetean Florea Romeo pentru anul 2015

Raport de activitate al consilierului județean Vasilache Aurel pentru anul 2015

 

Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica

Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes  public în perioada 01.01.-31.12.2015 

RAPORT privind activitatea de solutionare a petiţiilor în perioada 1 ianuarie - 30 decembrie 2015

RAPORT privind activitatea de solutionare a petiţiilor în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2015

RAPORT privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014

RAPORT privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 1 ianuarie – 31 decembrie 2014

RAPORT privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţă decizională în anul 2014

RAPORT privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2014

 

Raport de activitate al consilierului judetean Andriescu Adrian pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Berbecel Vasile pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Enescu Gheorghe pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Florea Romeo pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Galatchi Emil pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Maftei Gică pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Nica Ion pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Nunu Ion pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Petre Gheorghe pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Sitaru Nicolae pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Șonchereche Laurențiu pentru anul 2014

Raport de activitate al consilierului judetean Vasilache Aurel pentru anul 2014

 

categoria articolului 

rapoarte, 2015