Situatie financiara 2015 - trimestrul II

 

 1. Bilant 30.06.2015
 2. Cont rezultat patrimonial 30.06.2015
 3. Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03) 30.06.2015
 4. Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04) 30.06.2015
 5. Disponibil cu destinatie speciala 30.06.2015
 6. Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare 30.06.2015
 7. Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 30.06.2015
 8. Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 30.06.2015
 9. Plati restante 30.06.2015
 10. Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30.06.2015
 11. Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala 30.06.2015
 12. Buget local - Cont execuţie - Venituri 30.06.2015
 13. Buget local - Cont execuţie - Cheltuieli 30.06.2015
 14. Buget local - Detalierea cheltuielilor 30.06.2015
 15. Buget instituţii finanţate parţial din venituri proprii - Cont execuţie - Venituri 30.06.2015
 16. Buget instituţii finanţate parţial din venituri proprii - Cont execuţie - Cheltuieli 30.06.2015
 17. Buget instituţii finanţate parţial din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor 30.06.2015
 18. Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cont execuţie - Venituri 30.06.2015
 19. Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cont execuţie - Cheltuieli 30.06.2015
 20. Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor 30.06.2015
 21. Buget credite interne - Cont execuţie - Cheltuieli 30.06.2015
 22. Buget credite interne - Detalierea cheltuielilor 30.06.2015
 23. Buget fonduri externe nerambursabile - Cont execuţie - Cheltuieli 30.06.2015
 24. Buget fonduri externe nerambursabile - Detalierea cheltuielilor 30.06.2015

 

categoria articolului 

situații financiare