Situatii financiare 2015 - trimestrul IV

1.  Bilanț 31.12.2015

2.  Cont rezultat patrimonial 31.12.2015

3.  Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03) 31.12.2015

4.  Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04) 31.12.2015

5.  Disponibil cu destinatie speciala 31.12.2015

6.  Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postadere 31.12.2015

7.  Venituri cheltuieli și excedente ale bugetelor locale 31.12.2015

8.  Contul de execuție a donațiilor sponsorizari primite și utilizate 31.12.2015

9.  Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 31.12.2015

10.  Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii 31.12.2015

11.  Plăți restante 31.12.2015

12.  Situaţia acţiunilor părţilor sociale deţinute direct indirect de unităţile administrativ teritoriale la operatorii economici 31.12.2015

13.  Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap 31.12.2015

14.  Situația modificărilor în structura activelor nete și capitalurilor 31.12.2015

15.  Situația activelor amortizabile 31.12.2015

16.  Situația activelor neamortizabile 31.12.2015

17.  Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală 31.12.2015

18.  Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanţări precum şi soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial 31.12.2015

19.  Buget local - Cont execuție - Venituri 31.12.2015

20.  Buget local - Cont execuţie - Cheltuieli 31.12.2015

21.  Buget local - Detalierea cheltuielilor 31.12.2015

22.  Buget instituții finanțate parțial din venituri proprii - Cont execuție - venituri 31.12.2015

23.  Buget instituții finanțate parțial din venituri proprii - Cont execuție - cheltuieli 31.12.2015

24.  Buget instituții finanțate parțial din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor 31.12.2015

25.  Buget activități finanțate integral din venituri proprii - Cont execuție - venituri 31.12.2015

26.  Buget activități finanțate integral din venituri proprii - Cont execuție - Cheltuieli 31.12.2015

27.  Buget activități finanțate integral din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor - 31.12.2015

28.  Buget din credite interne - Cont execuție - cheltuieli 31.12.2015

29.  Buget din credite interne - Detalierea cheltuielilor 31.12.2015

30.  Buget fonduri externe nerambursabile - Cont execuție - venituri 31.12.2015

31.  Buget fonduri externe nerambursabile - Cont execuție - cheltuieli 31.12.2015

32.  Buget fonduri externe nerambursabile - Detalierea cheltuielilor 31.12.2015

 

categoria articolului 

situații financiare