Situații financiare 2017 - trimestrul I

Bilanţ contabil 31.03.2017

Contul de rezultat patrimonial 31.03.2017

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03) 31.03.2017

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04) 31.03.2017

Disponibil cu destinatie speciala 31.03.2017

Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 31.03.2017

Plati restante 31.03.2017

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.03.2017

Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala 31.03.2017

Buget local - Cont de execuţie - Venituri 31.03.2017

Buget local - Cont de execuţie - Cheltuieli 31.03.2017

Buget local - Detalierea cheltuielilor 31.03.2017

Buget fonduri externe nerambursabile - Cont de execuţie - Venituri 31.03.2017

Buget fonduri externe nerambursabile - Cont de execuţie - Cheltuieli 31.03.2017

Buget fonduri externe nerambursabile - Detalierea cheltuielilor 31.03.2017

Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Venituri 31.03.2017

Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Cheltuieli 31.03.2017

Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor 31.03.2017

Buget instituţii finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Venituri 31.03.2017

Buget instituţii finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Cheltuieli 31.03.2017

Buget instituţii finanţate integral din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor 31.03.2017

Buget instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Cont de execuţie - Venituri 31.03.2017

Buget instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Cont de execuţie - Cheltuieli 31.03.2017

Buget instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Detalierea cheltuielilor 31.03.2017

 

 

categoria articolului 

situații financiare, 2017