Situații financiare 2017 - trimestrul III

 

Bilanţ contabil 30.09.2017

Contul de rezultat patrimonial 30.09.2017

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03) 30.09.2017

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04) 30.09.2017

Disponibil cu destinatie speciala 30.09.2017

Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 30.09.2017

Plati restante 30.09.2017

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 30.09.2017

Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala 30.09.2017

Buget local - Cont de execuţie - Venituri 30.09.2017

Buget local - Cont de execuţie - Cheltuieli 30.09.2017

Buget local - Detalierea cheltuielilor 30.09.2017

Buget fonduri externe nerambursabile - Cont de execuţie - Venituri 30.09.2017

Buget fonduri externe nerambursabile - Cont de execuţie - Cheltuieli 30.09.2017

Buget fonduri externe nerambursabile - Detalierea cheltuielilor 30.09.2017

Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Venituri 30.09.2017

Buget fonduri externe nerambursabile - Detalierea cheltuielilor - 30.09.2016

Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Venituri - 30.09.2016

Buget instituţii finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Venituri 30.09.2017

Buget instituţii finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Cheltuieli 30.09.2017

Buget instituţii finanţate integral din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor 30.09.2017

Buget instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Cont de execuţie - Venituri 30.09.2017

Buget instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Cont de execuţie - Cheltuieli 30.09.2017

Buget instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii - Detalierea cheltuielilor 30.09.2017

categoria articolului 

situații financiare